Art 222 Administrarea dovezilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Judecata - Administrarea dovezilor -
Art. 222.
- Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

Statul și celelalte persoane juridice de drept public, precum și persoanele juridice de drept privat, vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica. Jurisprudență

Se exceptează societățile comerciale de persoane, ai căror asociați cu drept de reprezentare vor fi citați personal la interogator. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 1865. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    Codul de procedură civilă reglementează și modul în care se ia interogatoriul persoanelor juridice. Potrivit art. 222 C. proc. civ.., interogatoriul se comunică în scris persoanelor juridice care vor răspunde tot astfel la întrebările formulate. [ Mai mult... ] 

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
    Potrivit art. 7206 C. proc. civ.., procesele și cererile în materie comercială se judecă cu precădere. Instanța este datoare să asigure, potrivit legii, realizarea drepturilor și obligațiilor procesuale ale părților, precum și desfășurarea cu celeritate aprocesului. În mod derogatoriu față de dreptul comun, când procedura de citare este legal îndeplinită, judecata, chiar și asupra fondului, poate continua în ședință publică sau în camera de consiliu, în ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunoștința părților. La aceste termene instanța poate stabili, pentru parte sau pentru cel care oreprezintă, îndatoriri în ceea ce privește prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relații scrise, răspunsul scris la interogatoriul comunicat potrivit art. 222 C. proc. civ.., asistarea și concursul la efectuarea în termen aexpertizelor, precum și orice alte demersuri necesare soluționării cauzei. Pentru motive temeinice, alte termene se vor acorda numai în cazul în care judecata nu poate continua în condițiile arătate mai sus. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Art 212 Administrarea dovezilor
Art 213 Administrarea dovezilor
Art 214 Administrarea dovezilor
Art 215 Cercetarea la fața locului
Art 216 Administrarea dovezilor
Art 217 Administrarea dovezilor
Art 218 Interogatorul
Art 219 Administrarea dovezilor
Art 220 Administrarea dovezilor
Art 221 Administrarea dovezilor
Art 222 Administrarea dovezilor
Art 223 Administrarea dovezilor
Art 224 Administrarea dovezilor
Art 225 Administrarea dovezilor
Art 235 Asigurarea dovezilor
Art 236 Administrarea dovezilor
Art 237 Administrarea dovezilor
Art 238 Administrarea dovezilor
Art 239 Administrarea dovezilor
Art 240 Administrarea dovezilor
Art 241 Administrarea dovezilor
Reviste:
Administrarea interogatoriului în cazul persoanelor juridice - societăți cu răspundere limitată
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
;
loading ...