Art 31 Intrarea în vigoare | Lege 554/2004

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale - Intrarea în vigoare -
Art. 31.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Jurisprudență

(2) Pe aceeași dată se abrogă Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 noiembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004Dată fiind importanța acestei reglementări, Legea nr. 554/2004 a prevăzut, în deplin acord cu prevederile art. 78 din Constituție251, că intră în vigoare la 30 de zile252 de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, acordând astfel cetățenilor timp suficient pentru a lua cunoștință de prevederile ei. [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
    Data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004. Dată fiind importanța acestei reglementări, Legea nr. 554/2004 a prevăzut, în deplin acord cu prevederile art. 78 din Constituție274, că intră în vigoare la 30 de zile275 de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, acordând astfel cetățenilor timp suficient pentru a lua cunoștință de prevederile ei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 554/2004:
Art 21 Judecarea recursului în situații deosebite
Art 22 Titlul executoriu
Art 23 Obligația publicării
Art 24 Obligația executării
Art 25 Instanța de executare
Art 26 Acțiunea în regres
Art 27 Judecarea cauzelor aflate pe rol
Art 28 Completarea cu dreptul comun
Art 29 Corelarea terminologică
Art 30 Dispoziții tranzitorii
Art 31 Intrarea în vigoare
Reviste:
Natura juridică a excepției de nelegalitate
Doctrină:
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 4
;
loading ...