Parlamentul României

Legea nr. 228/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 01 iunie 2004.

În vigoare de la 04 iunie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, cu următoarele modificări și completări:

1. Litera a) a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

a) patrimoniul și personalul aferente Corpului de Control al Guvernului, care se desființează;"

2. La alineatul (2) al articolului 3, după litera m) se introduce o literă nouă, litera n), cu următorul cuprins:

"

n) Inspectoratul de Stat în Construcții, instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, care trece din subordinea Autorității Naționale de Control în subordinea Guvernului."

3. La articolul 15 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În cuprinsul art. 3, art. 5 alin. (3) și (4) și al art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, sintagma prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței se înlocuiește cu sintagma prin decizie a primului-ministru."

4. La articolul 23, după litera c) se introduce o literă nouă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) litera b) a alineatului (5) al articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, cu modificările ulterioare."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 1 iunie 2004.

Nr. 228.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...