Parlamentul României

Legea nr. 14/2004 pentru înființarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Ațel, județul Sibiu

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Se înființează comuna Alma, județul Sibiu, având în componență satele Alma, Giacăș și Șmig, prin reorganizarea comunei Ațel din același județ.

(2) Reședința comunei Alma se stabilește în satul Alma.

Art. 2. -

(1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Ațel are în componență satele Ațel și Dupuș.

(2) Reședința comunei Ațel rămâne în satul Ațel.

Art. 3. -

(1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Alma, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Alma.

Art. 4. -

(1) Consiliul Județean Sibiu și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu și Consiliul Local al Comunei Ațel, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Ațel între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii și ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Alma se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limitele prevederilor aprobate pe ansamblul județului Sibiu.

(3) Bugetul comunei Alma pe anul 2004 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Sibiu.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Ațel și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Alma.

Art. 5. -

Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Ațel funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. -

Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

București, 24 februarie 2004.

Nr. 14.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...