Art 43 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale -
Art. 43.
-

(1) Duplicatul certificatului de competențe profesionale se întocmește pe un formular identic cu cel original și se eliberează conform prezentei proceduri.

(2) Pe duplicat se completează în clar numele și prenumele evaluatorului și ale conducătorului centrului. În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menționate mai înainte, se completează "(ss) indescifrabil".

(3) Pe duplicat se face mențiunea "duplicat", sub care semnează conducătorul în funcție al centrului și se aplică ștampila centrului.

(4) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roșie, mențiunea "duplicat", precizându-se seria și numărul certificatului original.

(5) În Registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de competențe profesionale, la rubrica certificatului original, precum și pe cotorul certificatului original se menționează, cu cerneală roșie, seria și numărul duplicatului.

(6) În cazul în care un centru autorizat și-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților, care completează și eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz se aplică ștampila Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și semnătura președintelui acestuia. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 33 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
Art 34 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 35 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 36 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 37 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 38 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 39 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 40 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 41 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 42 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 43 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 44 Eliberarea, gestionarea și arhivarea certificatelor de competențe profesionale
Art 45 Dispoziții finale
Art 46 Dispoziții finale
Art 47 Dispoziții finale
Art 48 Dispoziții finale
;
loading ...