Art 14 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autorizarea centrelor de evaluare și certificare -
Art. 14.
-

Dosarul de autorizare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde:

- actul de înființare;

- declarație pe răspunderea conducătorului instituției că organizația nu este în situație de incapacitate de plată sau cu conturi blocate;

- lista ocupațiilor/calificărilor pentru care se solicită autorizarea;

- dovada accesului la condițiile reale de muncă și la resursele necesare evaluării (protocoale semnate cu unități de profil, în cazul organizațiilor care nu desfășoară activități curente în ocupațiile pentru care doresc autorizarea);

- copii de pe certificatele de competență ale evaluatorilor de competențe profesionale;

- dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare și lista dovezilor;

- raportul de evaluare;

- dovada achitării taxei de autorizare.

Acesta este un fragment din Procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale din 23.08.2004 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 8 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 9 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 10 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 11 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 12 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 13 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 14 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 15 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 16 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 17 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 18 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 19 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 20 Autorizarea centrelor de evaluare și certificare
Art 21 Monitorizarea și înnoirea autorizării
Art 22 Monitorizarea și înnoirea autorizării
Art 23 Monitorizarea și înnoirea autorizării
Art 24 Monitorizarea și înnoirea autorizării
;
loading ...