Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 25/2014 pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Normă 28/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 21 octombrie 2014,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum și ale art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. -

Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern și management al riscurilor, precum și organizarea și desfășurarea activității de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

(1) Asigurătorii/Reasigurătorii nu pot externaliza fără notificarea prealabilă a Autorității de Supraveghere Financiară următoarele activități: activitatea de investiții, în ceea ce privește plasarea și gestionarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, administrarea bazelor de date și a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de asigurări, generare de rapoarte sau date statistice privind informațiile electronice asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare și lichidare a daunelor."

2. La articolul 55, litera d) se abrogă.

Art. II. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 11 noiembrie 2014.

Nr. 25.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...