Art 10 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului | Ordonanță 14/2007

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului -
Art. 10. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotări aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, precum și instituțiilor de cult, Societății Naționale de Cruce Roșie din România și organizațiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale și care desfășoară efectiv astfel de activități; Puneri în aplicare (1)

b) creșelor, grădinițelor, centrelor de plasament și centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, școlilor, bibliotecilor, instituțiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și organizațiilor neguvernamentale acreditate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ca furnizori de servicii sociale/cantine sociale și care desfășoară efectiv astfel de activități, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe;

c) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și evaluare, prin ordin al ministrului finanțelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;

d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

e) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;

f) ministerelor, autorităților publice centrale și locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepția celor deținute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice, cu destinația de locuințe de serviciu.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a prim-ministrului, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Transporturilor și Cancelariei Primului-Ministru**).

**) Conform prevederilor art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, "denumirea «Cancelaria Primului-Ministru» se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea «aparatul propriu de lucru al primului-ministru» sau, după caz, cu denumirea «Secretariatul General al Guvernului»".

Acesta este un fragment din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 14/2007:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 5 Declararea și preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 6 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 7 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 8 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 9 Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 10 Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului
Art 11 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 12 Venituri și cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului
Art 13 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 14 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 15 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 16 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
;
loading ...