REGULI privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie | Instrucțiuni 140/2014

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3 -
REGULI
privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie

Acestea vor fi citite de la sfârșitul dosarului către început:

I. Pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială

- certificatul de naștere, în copie;

- certificatul de căsătorie, în copie;

- carte de identitate, în copie;

- copia brevetului privind acordarea semnului onorific;

- certificat care să ateste calitatea de beneficiar al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- certificat de scoatere și alocare la drepturi, în original;

- carnetul de muncă - în copie;

- adeverință privind vechimea în muncă;

- adeverință de studii;

- livretul militar, în copie;

- adeverință privind grupele/condițiile de muncă;

- adeverință cu veniturile realizate lunar;

- adeverință privind sporurile cu caracter permanent;

- cererea de acordare a pensiei;

- procura specială;

- fișa de pensie;

- opisul în care vor fi consemnate actele dosarului;

- adresa de înaintare a dosarului.

II. Pentru pensia de invaliditate:

- documentele prevăzute la pct. I;

- decizia medicală asupra capacității de muncă, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;

- cererea pentru înscrierea la pensie.

III. Pentru pensia de urmaș:

- documentele prevăzute la pct. I, pentru cazurile în care susținătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

- actele de stare civilă ale urmașilor și ale reprezentantului legal, după caz (certificat naștere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

- decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

- decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susținătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

- adeverința de studii, în cazul urmașilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;

- cererea pentru acordarea pensiei de urmaș și declarația pe propria răspundere.

Acesta este un fragment din Instrucțiunile nr. 140/2014 privind modalitățile tehnice de întocmire și transmitere a documentelor și datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 140/2014:
FIȘĂ DE PENSIE
ADEVERINȚĂ
REGULI privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie
Adresă înaintare dosar de pensie
;
loading ...