Guvernul României

Hotărârea nr. 672/2014 privind abrogarea unor dispoziții din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 august 2014 până la 12 ianuarie 2020, fiind abrogat prin Lege 10/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 58 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La anexa nr. 1 "Regulament-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local" la Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004, articolul 35 alineatele (2) și (3), articolele 36-41, articolul 42 alineatele (1) și (2), articolul 43 alineatul (1) și articolele 44-47 se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul finanțelor publice,
Gyorgy Attila,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 19 august 2014.

Nr. 672.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...