Cumpără forma actualizată
  •  

(Apendicele nr 5 la normele metodologice) - Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 -
SECȚIUNEA a 5-a
Specificații tehnice

Art. 8. -

Pentru scopul regulilor 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la MARPOL, o instalație de tratare a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele standarde pentru efluent atunci când este încercată pentru obținerea Certificatului de aprobare de tip din partea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a fi montată pe o navă care arborează pavilionul român:

a) standardul: organisme coliforme termo-tolerante; Media geometrică a numărului de organisme coliforme termo-tolerante prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare trebuie să nu depășească 100 de organisme coliforme termo-tolerante la 100 ml, ca urmare a unei analize prin una dintre următoarele proceduri: filtrare prin membrană, fermentare în tuburi multiple sau o altă procedură analitică echivalentă;

b) standardul: materii solide în suspensie totale (TSS standard);

(i) media geometrică a materiilor solide în suspensie totale prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare trebuie să nu depășească 35 Qi/Qe mg/l;

(ii) dacă instalația de tratare a apelor uzate este încercată la bordul navei, maximul conținutului de materii solide în suspensie totale, prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare, poate fi ajustat pentru a lua în calcul conținutul materiilor solide în suspensie totale prezente în apa de spălare. Dacă ANR sau organizația recunoscută autorizată permite să ajusteze astfel conținutul maxim de materii solide în suspensie totale, atunci aceasta ar trebui să se asigure că numărul de prelevări de apă de spălare efectuate în timpul perioadei de încercare este suficient pentru a obține o medie geometrică exactă care să poată să fie utilizată ca cifră de ajustare (definită ca "x"). Conținutul maxim admisibil de materii solide în suspensie totale (TSS) nu ar trebui, în niciun caz, să fie mai mare de (35 plus "x") Qi/Qe mg/l.

Încercarea trebuie efectuată cu ajutorul uneia dintre metodele următoare: filtrarea unui eșantion reprezentativ printr-o membrană de filtrare de 0,45 μm, uscare la 105°C și cântărire sau centrifugarea unui eșantion reprezentativ (pentru cel puțin 5 minute cu o accelerație medie de 2.800-3.200 g), uscare la cel puțin 105°C și cântărire sau alt standard de încercare echivalent, acceptat la nivel internațional;

c) consumul biochimic de oxigen fără nitrificare și consumul chimic de oxigen;

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate este concepută astfel încât aceasta să reducă atât substanțele organice solubile, cât și pe cele insolubile, pentru a îndeplini cerința ca media geometrică a consumului biochimic de oxigen fără nitrificare la 5 zile (BOD5 fără nitrificare) a eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări să nu depășească 25 Qi/Qe mg/l și consumul chimic de oxigen (COD) să nu depășească 125 Qi/Qe mg/l. Standardul metodei de încercare trebuie să fie ISO 5815-1:2003 pentru BOD5 fără nitrificare și ISO 15705:2002 pentru COD sau alt standard de încercare echivalent, acceptat internațional;

d) pH;

pH-ul eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări trebuie să fie între 6 și 8,5;

e) valori nule sau inferioare limitei de detectare;

Pentru organismele coliforme termo-tolerante valorile nule ar trebui să fie înlocuite cu o valoare egală cu un organism coliform termo-tolerant la 100 ml pentru a permite calcularea mediei geometrice. Pentru materii solide în suspensie totale, consumul biochimic de oxigen fără nitrificare și consumul chimic de oxigen, valorile inferioare limitei de detectare trebuie să fie înlocuite cu jumătatea limitei de detectare pentru a permite calcularea mediei geometrice.

Art. 9. -

Pentru scopul regulii 9.2.1 din Anexa IV la MARPOL, o instalație de tratare a apelor uzate montată pe o navă de pasageri care intenționează să descarce efluent de ape uzate în zone speciale trebuie să îndeplinească, suplimentar față de cerințele cuprinse în art. 8, și un alt standard pentru efluent atunci când aceasta este încercată pentru obținerea Certificatului de aprobare de tip din partea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a fi montată pe o navă care arborează pavilionul român, respectiv standardul referitor la eliminarea azotului și fosforului. Acest standard precizează că media geometrică a conținutului de azot total și a conținutului de fosfor total al eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări nu trebuie să depășească:

a) azot total1: 20 Qi/Qe mg/l sau cel puțin o reducere de 70%2;

1 Azotul total înseamnă suma azotului Kjeldahl (azot organic și amoniacal), azotați și azotiți.

2 Reducere în raport cu încărcarea de afluent.

b) fosfor total: 1,0 Qi/Qe mg/l sau cel puțin o reducere de 80%3.

3 Reducere în raport cu încărcarea de afluent.

Metoda de încercare trebuie să fie cea prevăzută în Standardul ISO 29441:2010 pentru azot total și în Standardul ISO 6878:2004 pentru fosfor total sau în orice alte standarde de încercare echivalente, acceptate la nivel internațional.

Art. 10. -

Dacă o instalație de tratare a apelor uzate a fost încercată la uscat, inspecția inițială ar trebui să includă montarea și punerea acesteia în operare.

Art. 11. -

Având în vedere faptul că până la data adoptării de către MEPC a Rezoluției MEPC.227(64), respectiv 5 octombrie 2012, standardul referitor la eliminarea azotului și fosforului nu a avut o confirmare în practica instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navelor, în scopul revizuirii acestuia, vor fi monitorizate, la nivelul Comitetului pentru protecția mediului marin din cadrul IMO, cerințele privind îndeplinirea acestui standard. Comitetul pentru protecția mediului marin va analiza informațiile transmise de nave și de administrațiile maritime în urma efectuării încercărilor. În acest sens, în cazul în care navele care arborează pavilionul român efectuează încercări ale instalațiilor de tratare a apelor uzate sub supravegherea unor organizații recunoscute autorizate vor comunica la ANR rezultatele acestor încercări. ANR va comunica Comitetului pentru protecția mediului marin rezultatele încercărilor instalațiilor de tratare a apelor uzate de la bordul navelor pe care le-a supravegheat direct, precum și pe cele primite de la navele care arborează pavilionul român și au efectuat încercări ale instalațiilor de tratare a apelor uzate sub supravegherea unor organizații recunoscute autorizate, dacă aceste încercări vor fi fost efectuate până la cea de-a șaizeci și șaptea sesiune a Comitetului pentru protecția mediului marin, programată în al doilea semestru din anul 2014.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Aplicare
Scop
Definiții
Cerințe generale
Specificații tehnice
Considerații referitoare la încercări
Inspecții de reînnoire și inspecții suplimentare
Familiarizarea personalului navei cu utilizarea instalațiilor de tratare a apelor uzate
Întreținerea
;
loading ...