Cumpără forma actualizată
  •  

Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 - Specificații tehnice -
Art. 8. -

Pentru scopul regulilor 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la MARPOL, o instalație de tratare a apelor uzate trebuie să îndeplinească următoarele standarde pentru efluent atunci când este încercată pentru obținerea Certificatului de aprobare de tip din partea ANR sau a unei organizații recunoscute autorizate, pentru a fi montată pe o navă care arborează pavilionul român:

a) standardul: organisme coliforme termo-tolerante; Media geometrică a numărului de organisme coliforme termo-tolerante prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare trebuie să nu depășească 100 de organisme coliforme termo-tolerante la 100 ml, ca urmare a unei analize prin una dintre următoarele proceduri: filtrare prin membrană, fermentare în tuburi multiple sau o altă procedură analitică echivalentă;

b) standardul: materii solide în suspensie totale (TSS standard);

(i) media geometrică a materiilor solide în suspensie totale prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare trebuie să nu depășească 35 Qi/Qe mg/l;

(ii) dacă instalația de tratare a apelor uzate este încercată la bordul navei, maximul conținutului de materii solide în suspensie totale, prezente în eșantioanele de efluent prelevate în timpul perioadei de încercare, poate fi ajustat pentru a lua în calcul conținutul materiilor solide în suspensie totale prezente în apa de spălare. Dacă ANR sau organizația recunoscută autorizată permite să ajusteze astfel conținutul maxim de materii solide în suspensie totale, atunci aceasta ar trebui să se asigure că numărul de prelevări de apă de spălare efectuate în timpul perioadei de încercare este suficient pentru a obține o medie geometrică exactă care să poată să fie utilizată ca cifră de ajustare (definită ca "x"). Conținutul maxim admisibil de materii solide în suspensie totale (TSS) nu ar trebui, în niciun caz, să fie mai mare de (35 plus "x") Qi/Qe mg/l.

Încercarea trebuie efectuată cu ajutorul uneia dintre metodele următoare: filtrarea unui eșantion reprezentativ printr-o membrană de filtrare de 0,45 μm, uscare la 105°C și cântărire sau centrifugarea unui eșantion reprezentativ (pentru cel puțin 5 minute cu o accelerație medie de 2.800-3.200 g), uscare la cel puțin 105°C și cântărire sau alt standard de încercare echivalent, acceptat la nivel internațional;

c) consumul biochimic de oxigen fără nitrificare și consumul chimic de oxigen;

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate este concepută astfel încât aceasta să reducă atât substanțele organice solubile, cât și pe cele insolubile, pentru a îndeplini cerința ca media geometrică a consumului biochimic de oxigen fără nitrificare la 5 zile (BOD5 fără nitrificare) a eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări să nu depășească 25 Qi/Qe mg/l și consumul chimic de oxigen (COD) să nu depășească 125 Qi/Qe mg/l. Standardul metodei de încercare trebuie să fie ISO 5815-1:2003 pentru BOD5 fără nitrificare și ISO 15705:2002 pentru COD sau alt standard de încercare echivalent, acceptat internațional;

d) pH;

pH-ul eșantioanelor de efluent prelevate în timpul perioadei de încercări trebuie să fie între 6 și 8,5;

e) valori nule sau inferioare limitei de detectare;

Pentru organismele coliforme termo-tolerante valorile nule ar trebui să fie înlocuite cu o valoare egală cu un organism coliform termo-tolerant la 100 ml pentru a permite calcularea mediei geometrice. Pentru materii solide în suspensie totale, consumul biochimic de oxigen fără nitrificare și consumul chimic de oxigen, valorile inferioare limitei de detectare trebuie să fie înlocuite cu jumătatea limitei de detectare pentru a permite calcularea mediei geometrice.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Art I
Art 34 "
Art II
Art 1 Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016
Art 2 Aplicare
Art 3 Aplicare
Art 4 Scop
Art 5 Definiții
Art 6 Cerințe generale
Art 7 Cerințe generale
Art 8 Specificații tehnice
Art 9 Specificații tehnice
Art 10 Specificații tehnice
Art 11 Specificații tehnice
Art 12 Considerații referitoare la încercări
Art 13 Calitatea apelor uzate brute
Art 14 Calitatea apelor uzate brute
Art 15 Calitatea apelor uzate brute
Art 16 Durata și eșalonarea încercării
Art 17 Factori de încărcare
Art 18 Factori de încărcare
;
loading ...