Cumpără forma actualizată
  •  

Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 - Definiții -
Art. 5. -

Pentru deplina concordanță cu Rezoluția MEPC.227(64) și o mai facilă utilizare a prezentului apendice se vor lua în considerare următoarele definiții la punerea în aplicare a cerințelor acestuia:

a) afluentul (Qi) - lichidul care conține ape uzate, ape gri sau alte fluxuri de lichide care sunt destinate a fi tratate în instalația de tratare a apelor uzate (a se vedea figura 1);

b) anexa IV la MARPOL - anexa IV revizuită la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 și 1997 (MARPOL), astfel cum a fost amendată prin rezoluțiile MEPC.115(51) și MEPC.200(62);

c) apa de spălare - mijlocul utilizat pentru antrenarea apelor uzate sau a altor deșeuri din toalete sau pisoare până la sistemul de tratare;

d) apa gri - apa de scurgere de la spălătorul de vase, chiuveta de bucătărie, duș, spălătoria de rufe, căzi de baie și lavoare și care nu include apa de scurgere de la toalete, pisoare, infirmerii și din spațiile rezervate animalelor, astfel cum sunt definite în regula 1.3 din anexa IV la MARPOL, și nici apele de drenare a spațiilor pentru încărcătură;

e) diluția (Qd) - apa de diluare, apa gri, apa de tratare și/sau apa de mare, introduse în instalația de tratare a apelor uzate în aval de punctul de prelevare a eșantioanelor de afluent și de dispozitivul de măsurare a debitului de afluent (a se vedea figura 1);

f) efluentul (Qe) - apa uzată tratată produsă de instalația de tratare a apelor uzate (a se vedea figura 1);

g) încercarea la bordul navei - încercarea, cu scopul aprobării de tip, a unei instalații de tratare a apelor uzate montate pe o navă;

h) încercarea la uscat - încercarea la mal, cu scopul aprobării de tip, a unei instalații de tratare a apelor uzate;

i) media geometrică - rădăcina de gradul n a produsului de n numere;

j) organismele coliforme termo-tolerante - un grup de bacterii coliforme care produc gaz din lactoză în 48 de ore la 44,5°C. Aceste organisme sunt uneori denumite "coliforme de origine fecală"; totuși, termenul "coliforme termo-tolerante" este în prezent acceptat ca fiind mult mai potrivit, deoarece nu toate aceste organisme sunt de origine fecală;

k) punctul de prelevare a eșantioanelor - un punct pentru colectarea manuală a eșantionului reprezentativ de afluent și de efluent, fără a deschide cisternele, spațiile goale sau conductele de aerisire (a se vedea figura 1);

l) încărcarea hidraulică - debitul nominal al apelor uzate (Qi) în instalația de tratare a apelor uzate.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Art I
Art 34 "
Art II
Art 1 Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016
Art 2 Aplicare
Art 3 Aplicare
Art 4 Scop
Art 5 Definiții
Art 6 Cerințe generale
Art 7 Cerințe generale
Art 8 Specificații tehnice
Art 9 Specificații tehnice
Art 10 Specificații tehnice
Art 11 Specificații tehnice
Art 12 Considerații referitoare la încercări
Art 13 Calitatea apelor uzate brute
Art 14 Calitatea apelor uzate brute
Art 15 Calitatea apelor uzate brute
;
loading ...