Cumpără forma actualizată
  •  

(Apendicele nr 5 la normele metodologice) - Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 -
SECȚIUNEA 1
Aplicare

Art. 2. -

Rezoluția MEPC.227(64) înlocuiește, în condițiile prevăzute la art. 3, Liniile directoare revizuite privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, care au fost adoptate prin Rezoluția MEPC.159(55) și care au stat la baza elaborării apendicelui nr. 2 la normele metodologice.

Art. 3. -

(1) Cerințele din prezentul apendice, cu excepția cerințelor din art. 9, se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate la 1 ianuarie 2016 sau după această dată pe:

a) nave, altele decât navele de pasageri, în toate zonele; și

b) nave de pasageri în afara zonelor speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL.

(2) Cerințele din prezentul apendice, inclusiv cele din art. 9, se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate pe:

a) nave noi de pasageri, atunci când operează într-o zonă specială stabilită în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, la 1 ianuarie 2016 sau după această dată; și

b) nave existente de pasageri atunci când operează într-o zonă specială stabilită în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate la 1 ianuarie 2018 sau după această dată.

(3) Instalațiile de tratare a apelor uzate montate între 1 ianuarie 2010 și 1 ianuarie 2016 pe nave, altele decât navele de pasageri care operează în zone speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, trebuie să îndeplinească cerințele din Rezoluția MEPC.159(55), respectiv din apendicele nr. 2 la normele metodologice.

(4) Instalațiile de tratare a apelor uzate montate înainte de 1 ianuarie 2010 pe nave, altele decât navele de pasageri care operează în zone speciale stabilite în conformitate cu anexa IV la MARPOL și intenționează să descarce în mare efluent de ape uzate tratate, trebuie să îndeplinească cerințele din Rezoluția MEPC.2(VI), respectiv din apendicele nr. 1 la normele metodologice.

(5) Cerințele din prezentul apendice se vor aplica instalațiilor de tratare a apelor uzate instalate atât pe navele care arborează pavilionul român, cât și navelor care arborează alt pavilion decât cel român, în perioada în care acestea se află în apele naționale navigabile sau în Zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, în special acelea privind standardele pentru efluent.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Aplicare
Scop
Definiții
Cerințe generale
Specificații tehnice
Considerații referitoare la încercări
Inspecții de reînnoire și inspecții suplimentare
Familiarizarea personalului navei cu utilizarea instalațiilor de tratare a apelor uzate
Întreținerea
;
loading ...