Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1163/2014 privind mandatarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. de a modifica prețurile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul X contractual, și de a semna un act adițional în acest sens

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A., și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se mandatează Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. să modifice prețurile unitare ce intră în compunerea anuală a prețului mentenanței pentru anul X contractual, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, cu încadrarea în limitele prevederilor bugetare pe anul 2013, și să semneze actul adițional la Contractul de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Istvan Zoltan,
secretar de stat

București, 8 iulie 2014.

Nr. 1.163.

ANEXĂ

Compunerea prețului mentenanței pentru anul X contractual

Potrivit art. 8.1.1 paragraful 4 din Contractul de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, denumit în continuare contract, prețul mentenanței pentru anul X contractual (perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013) este calculat în baza valorilor cuprinse în anexa nr. 9 la contract (punctul B), actualizate conform indicelui general cumulat de inflație pentru anul 2012, așa cum acesta a fost comunicat de către Institutul Național de Statistică, adică 104,95%.

Prețurile actualizate pentru anul X de contract (perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2013) devin:

(i) preț parc vechi:

• 26,19 lei/km tren * 1,0495 = 27,48 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;
• 17,47 lei/km tren * 1,0495 = 18,33 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane,

valori aplicabile pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul vechi;

(ii) preț parc nou:

• 15,54 lei/km tren * 1,0495 = 16,31 lei/km tren parcurs de trenurile din parcul nou, valoare aplicabilă pentru serviciile standard prestate pentru vagoanele incluse în parcul nou. Prețul pentru o perioadă de facturare se calculează conform formulei:
Pi = Pv6 * Total kmv6i + Pv4 * Total kmv4i + Pn * Total kmni,

unde:

Pv6 reprezintă prețul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Total kmv6i reprezintă numărul total de km tren parcurși în perioada de facturare i de trenurile din parcul vechi compuse din 6 vagoane;

Pv4 reprezintă prețul pe km tren pentru trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane;

Total kmv4i reprezintă numărul total de km tren parcurși în perioada de facturare i de trenurile din parcul vechi compuse din 4 vagoane;

Pn reprezintă prețul pe km tren pentru trenurile din parcul nou; și

Total kmni reprezintă numărul total de km tren parcurși de trenurile din parcul nou în perioada de facturare i.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...