Tribunalul Funcției Publice

Instrucțiuni practice pentru părți cu privire la procedura jurisdicțională în fața Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Număr celex: 32014Q0714(02)Ô

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere articolul 132 din Regulamentul de procedură;

întrucât, în interesul bunei administrări a justiției, este necesar să se pună la dispoziția reprezentanților părților instrucțiuni practice cu privire la modalitatea de formulare a actelor de procedură ale acestora și pentru a garanta buna desfășurare a ședinței;

întrucât respectarea acestor instrucțiuni reduce numărul cererilor de îndreptare a neregularităților și riscurile de inadmisibilitate legate de nerespectarea condițiilor de formă;

întrucât procedura în fața Tribunalului se caracterizează prin faptul că este supusă unui regim lingvistic specific unei Uniuni multilingve;

întrucât este în interesul părților din procedurile care se desfășoară în fața Tribunalului ca acesta din urmă să ofere răspunsuri concise referitoare la aspectele cu privire la care reprezentanții părților doresc deseori să fie mai bine informați și să le pună la dispoziție instrumente de orientare pentru redactarea corespunzătoare a actelor de procedură ale acestora;

întrucât, în interesul bunei desfășurări a procedurilor aflate pe rolul Tribunalului, este necesar să se pună la dispoziția persoanelor interesate instrucțiuni practice cu privire la formularea cererilor de asistență judiciară, precum și cu privire la desfășurarea procedurii orale;

întrucât, atât în interesul părților, cât și al unei bune administrări a justiției și pentru a oferi Tribunalului mijlocul necesar pentru a veghea ca fiecărei părți să i se acorde o parte justă din timpul de care dispune pentru examinarea cauzei acesteia, se impune ca actele de procedură să fie cât se poate de concise, având în vedere natura faptelor și complexitatea aspectelor invocate. Trebuie, prin urmare, să se stabilească întinderea maximă a actelor de procedură depuse în fața Tribunalului. Totuși, întinderea actelor de procedură trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a ține seama de particularitățile anumitor cauze;

decide să adopte prezentele Instrucțiuni practice:

I. DEFINIREA UNOR TERMENI

1. Convențiile terminologice adoptate la articolul 1 din Regulamentul de procedură se aplică în mod corespunzător în prezentele Instrucțiuni.

II. DISPOZIȚII GENERALE REFERITOARE LA DEPUNEREA ȘI LA NOTIFICAREA DE ACTE DE PROCEDURĂ

2. Depunerea și notificarea (transmiterea) de acte de procedură între părți și Tribunal se poate realiza:

- pe cale exclusiv electronică prin intermediul aplicației e-Curia sau

- prin trimitere în format hârtie.

A. Transmiterea electronică prin e-Curia

3. Transmiterea electronică prin e-Curia se caracterizează prin:

a) crearea unui cont de acces nominal la care reprezentanții părților pot avea acces prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole securizate;

b) lipsa oricărei trimiteri pe suport de hârtie a actelor de procedură și a anexelor acestora de către părți; un înscris este considerat a fi originalul dacă parvine Tribunalului pe această cale, fără să fie necesar ca acest înscris să poarte semnătura manuscrisă a reprezentantului și fără să fie necesară trimiterea unor copii conforme;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...