Guvernul României

Hotărârea nr. 1301/2004 pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 august 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Articolele 7 și 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 13 alin. 3 și 4 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 28 octombrie 2003, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Persoanele îndreptățite potrivit legii primesc ca despăgubire suma de 15.640.000 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.

Art. 8. -

Despăgubirile se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, de la capitolul 51.01 - Autorități publice, titlul «Transferuri», plata drepturilor făcându-se prin prefecturile județene și, respectiv, Prefectura Municipiului București."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării naționale,
Sorin Encuțescu,
secretar de stat
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu
Ministru de stat, ministrul
administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat
pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 august 2004.

Nr. 1.301.

;
loading ...