Mandatul deputaților și al senatorilor | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Statutul deputaților și al senatorilor -
ARTICOLUL 70
Mandatul deputaților și al senatorilor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Deputații și senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică. Jurisprudență

(2) Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Mandatul parlamentar. Validarea alegerilor 
    Validarea alegerilor constă în verificarea regularității scrutinului. Ea se face de Camerele Parlamentului. De aceea este o condiție a legitimității lucrărilor fiecărei Camere. 
    Procedurile de validare sunt prevăzute în regulamentele parlamentare și ele cuprind alegerea comisiilor de validare. Pentru aceasta, ședințele Camerelor sunt prezidate de cel mai în vârstă deputat sau senator, după caz, asistat de senatori, desemnați din cei mai tineri deputați sau senatori, după caz. Comisia de validare trebuie să reflecte configurația politică a Camerei, ea funcționează pe întreaga durată a mandatului Camerei Deputaților, iar la Senat atribuțiile sale sunt preluate de Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, este aleasă cu votul majorității parlamentarilor (senatori sau deputați) prezenți, își alege un președinte, un vicepreședinte (la Senat doi) și un secretar. Ea verifică legalitatea alegerii. Ea propune validarea sau invalidarea printr-un raport ce se prezintă Camerei care a ales-o. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorității deputaților sau senatorilor. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Mandatul parlamentar. Validarea alegerilor 

    Dispozițiile art. 70 trebuie analizate în coroborare cu art. 63 referitor la mandatul camerelor Parlamentului sau legislatura. 
    Dispozițiile art. 70 reglementează mandatul personal, subiectiv, ce ține de statutul senatorilor și deputaților stabilind momentul nașterii mandatului și momentul încetării mandatului acestora. Astfel, potrivit acestui articol mandatul parlamentarilor începe la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Nașterea mandatului de deputat sau senator are loc în ziua alegerilor, rezultatul votului având ca efect dobândirea mandatului respectiv. Dar exercițiul mandatului, cu toate drepturile și îndatoririle care rezultă din acesta, nu poate începe înainte de încetarea mandatului Parlamentului anterior, așa cum am precizat la comentariul art. 63. Exercițiul mandatului parlamentar este condiționat, potrivit textului constituțional, de validarea alegerilor și depunerea jurământului de credință. Operațiunea validării mandatului este subsecventă verificării regularității scrutinului. În opinia noastră contenciosul electoral cuprinde contenciosul preelectoral, contenciosul din momentul desfășurării alegerilor și contenciosul postelectoral. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Reviste:
Imunitățile legale vs. controlul judiciar penal. Aspecte particulare
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
loading ...