Exercitarea atribuțiilor | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Avocatul Poporului -
ARTICOLUL 59
Exercitarea atribuțiilor Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile și în libertățile lor, în limitele stabilite de lege.

(2) Autoritățile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații generale 
    Acest articol stabilește, pe de o parte, importante aspecte procedurale prin care Avocatul Poporului își realizează competența sa și, pe de altă parte, obligația constituțională a autorităților publice de a sprijini Avocatul Poporului în realizarea atribuțiilor ce îi revin. 
    În detalierea textului constituțional a fost elaborată Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, modificată prin Legea nr. 181/2002 (M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2002), prin Legea nr. 233/2004 (M. Of. nr. 553 din 22 iunie 2004), precum și prin Legea nr. 383/2007 (M. Of. nr. 900 din 28 decembrie 2007). În temeiul dispozițiilor constituționale și legale, Avocatul Poporului se poate autosesiza în problemele ce țin de competența sa. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații generale 

    Acest articol stabilește, pe de o parte, aspecte procedurale prin care Avocatul Poporului își realizează competența și, pe de altă parte, obligația constituțională a autorităților publice de a sprijini Avocatul Poporului în realizarea atribuțiilor ce îi revin. În detalierea textului constituțional a fost elaborată Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului. În temeiul dispozițiilor constituționale și legale, Avocatul Poporului se poate autosesiza în problemele ce țin de competența sa. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Ședințele Camerelor
Sesiuni
Actele juridice și cvorumul legal
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Reviste:
Sistemul electoral în România postcomunistă
Calitatea procesuală a părților în litigiile de contencios administrativ
Autoritățile autonome ca putere neutră
Instituția Avocatul Poporului – între dreptul de petiționare și recursul jurisdicțional
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
loading ...