Consiliul Suprem de Apărare a Țării | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Administrația publică - Administrația publică centrală de specialitate -
ARTICOLUL 119
Consiliul Suprem de Apărare a Țării Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3)

Consiliul Suprem de Apărare a Țării organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul reglementării 
    Reînființarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării după decembrie 1989 a fost considerată o prioritate instituțională și legislativă și s-a realizat prin Legea nr. 39/1990 (M. Of. nr. 142 din 13 decembrie 1990). În concepția acelei reglementări, în prezent abrogată, C.S.A.T. era format din Președintele României, care îl și prezida, din prim-ministru, care îndeplinea funcția de vicepreședinte, dintr-un număr de miniștri, redus față de legea actuală (ministrul industriei și comerțului, ministrul apărării naționale, ministrul de interne și ministrul afacerilor externe), secretarul de stat și șef al Marelui Stat Major, șeful departamentului de analiză politică al Președintelui României, directorul Serviciului Român de Informații și directorul Serviciului Român de Informații Externe. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Conform art. 119 din Constituția republicată: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Dezbaterile din Adunarea Constituantă 

    În Tezele proiectului de Constituție, reglementarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) prevedea faptul că, „[Î]n scopul organizării și coordonării unitare a activităților având ca scop apărarea țării și siguranța statului este constituit și funcționează în condițiile prevăzute de lege Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Țării se află sub controlul Parlamentului”. Tezele prevedeau și o serie de atribuții decizionale pentru CSAT: „[Î]n cazurile expres prevăzute de lege, pe durată limitată și având un scop prealabil determinat, Consiliul Suprem de Apărare a Țării poate decide participarea forțelor armate alături de poliție și alte forțe interne pentru asigurarea ordinii constituționale și ocrotirea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor” (Geneza Constituției 1991, p. 62). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Răspunderea membrilor Guvernului
Încetarea mandatului
Informarea Parlamentului
Întrebări, interpelări și moțiuni simple
Moțiunea de cenzură
Angajarea răspunderii Guvernului
Delegarea legislativă
Structura
Înființarea
Forțele armate
Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Principii de bază
Autorități comunale și orășenești
Consiliul județean
Prefectul
Înfăptuirea justiției
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Reviste:
Cadrul general tactic al investigației penale în cazul infracțiunilor contra securității naționale și acte de terorism
Stabilitate legislativă și codificare în administrația publică
Evoluția constituționalismului în România (I)
Desemnarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ca membru de drept în Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Contextul intern și european al definirii conceptului de autonomie locală
Proiect: Academia de Științe ale Securității Naționale ASSN, desființată
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Contribuții la studiul reglementărilor legale referitoare la limitele exercitării drepturilor de autor
Utilizarea operei de către terțe persoane fără consimțământul titularului dreptului de autor
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
loading ...