Capitala | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 14
Capitala Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

Capitala României este municipiul București. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Majoritatea constituțiilor stabilesc care este capitala țării. În cazul României, municipiul București este capitala statului ținând cont și de o îndelungată tradiție istorică a acestui oraș. Astfel, la 20 septembrie 1459 Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești pomenește pentru prima oară numele de București într-un act prin care întărește proprietatea unor boieri. Apoi, la 14 octombrie 1465 domnitorul Radu cel Frumos decide ca Bucureștii să fie una din reședințele domnești ale Țării Românești, pentru ca în 1659, în timpul domniei lui Gheorghe Ghica, orașul București să devină capitala Țării Românești. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
    Majoritatea constituțiilor prevăd care este capitala țării. În cazul României, municipiul București este capitala statului, ținându-se cont și de îndelungata tradiție istorică a acestui oraș. Astfel, la 20 septembrie 1459, Vlad Țepeș, domnitorul Țării Românești, pomenește pentru prima oară numele de București într-un act prin care întărește proprietatea unor boieri. Apoi, la 14 octombrie 1465, domnitorul Radu cel Frumos decide ca Bucureștii să fie una din reședințele domnești ale Țării Românești, pentru ca, în 1659, în timpul domniei lui Gheorghe Ghica, orașul București să devină capitala Țării Românești. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2019
Expropriere. Componentele despăgubirii. Calcul. Apel declarat împotriva sentinței de obligare la plata de despăgubiri
Eliminarea impozitului asupra pensiilor sub 7.000 lei (99,9% din pensii) și confiscarea a ½ din pensiile de serviciu și din cele militare mai mari de 10.000 lei. Neconstituționalitatea proiectului de lege, în forma adoptată de Senat, în procedură de urgență, la 18 septembrie 2019
Recuzare. Recurs împotriva încheierii prin care a fost respinsă cererea de recuzare. Lipsa de interes în exercitarea căii de atac
Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție
Considerații pe marginea Deciziei nr. 369/2017 a Curții Constituționale, referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei "precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv", cuprinsă în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
Competența instanțelor ordinare în domeniul justiției constituționale (II) – contenciosul normelor. Ar avea instanțele ordinare competență în domeniul justiției constituționale? (II) – contenciosul normelor
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
loading ...