Patronatul | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dialogul social -
CAPITOLUL IV
Patronatul

Art. 230. - Modificări (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează și utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit în condiții de concurență, și care angajează muncă salariată.

Art. 231. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

(2) Patronatele se pot constitui în uniuni, federații, confederații patronale sau în alte structuri asociative.

Art. 232. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Patronatele reprezintă, susțin și apără interesele membrilor lor în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile legii.

(2) La cererea membrilor lor, patronatele îi pot reprezenta pe aceștia în cazul conflictelor de drepturi.

Art. 233. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecția legii contra oricăror forme de discriminare, condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor.

Art. 234. - Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Patronatele sunt parteneri sociali în relațiile colective de muncă, participând, prin reprezentanți proprii, la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la tratative și acorduri cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile specifice dialogului social.

Art. 235. - Modificări (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Constituirea și funcționarea asociațiilor patronale, precum și exercitarea drepturilor și obligațiilor acestora sunt reglementate prin lege.

(2) Este interzisă orice intervenție a autorităților publice de natură a limita exercitarea drepturilor patronale sau a le împiedica exercitarea legală.

(3) Este interzis, de asemenea, orice act de ingerință al salariaților sau al sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanții lor sau prin membrii sindicatului, după caz, în constituirea asociațiilor patronale sau în exercitarea drepturilor lor.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Capitolul IV din Codul muncii face referire la patronat ca partener social și subiect principal în cadrul relațiilor colective de muncă, în acest sens făcându-se referire expresă și în cuprinsul art. 234 Codul muncii. 
    Dispozițiile cuprinse în Codul muncii sunt dispoziții de principiu, în condițiile în care dezvoltarea aspectelor legate de conceptele de patron și patronat se regăsesc în cuprinsul Legii patronatelor nr. 356/2001. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sediul materiei, care dezvoltă textul constituțional, îl reprezintă Codul muncii (art. 230-235), precum și Legea nr. 356/2001 apatronatelor. Cu toate că această lege reprezintă oreglementare specială în raport cu cea generală privind asociațiile și fundațiile, personalitatea juridică apatronatelor se dobândește potrivit O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Capitolul IV din Codul muncii face referire la patronat ca partener social și subiect principal în cadrul relațiilor colective de muncă, în acest sens făcându-se referire expresă și în cuprinsul art. 234 Codul muncii. 
    Dispozițiile cuprinse în Codul muncii sunt dispoziții de principiu, în condițiile în care dezvoltarea aspectelor legate de conceptele de patron și patronat se regăsesc în cuprinsul Legii patronatelor nr. 356/2001. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Capitolul IV din Codul muncii face referire la patronat ca partener social și subiect principal în cadrul relațiilor colective de muncă, în acest sens făcându-se referire expresă și în cuprinsul art. 234 Codul muncii. 
    Dispozițiile cuprinse în Codul muncii sunt dispoziții de principiu, în condițiile în care dezvoltarea aspectelor legate de conceptele de patron și patronat se regăsesc în cuprinsul Legii patronatelor nr. 356/2001. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Sediul materiei, care dezvoltă textul constituțional, îl reprezintă Codul muncii (art. 230-235), precum și Legea nr. 356/2001 apatronatelor. Cu toate că această lege reprezintă oreglementare specială în raport cu cea generală privind asociațiile și fundațiile, personalitatea juridică apatronatelor se dobândește potrivit O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acesteia
Reguli generale
Comitetul de securitate și sănătate în muncă
Protecția salariaților prin servicii medicale
Dispoziții generale
Contracte speciale de formare profesională organizată de angajator
Contractul de ucenicie la locul de muncă
Dispoziții generale
Sindicatele
Reprezentanții salariaților
Patronatul
Dispoziții generale
Greva
Regulamentul intern
Răspunderea disciplinară
Răspunderea patrimonială
Răspunderea contravențională
Răspunderea penală
Dispoziții generale
Competența materială și teritorială
Reguli speciale de procedură
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
;
loading ...