Concediile pentru formare profesională | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Timpul de muncă și timpul de odihnă - Concediile -
SECȚIUNEA a 2-a
Concediile pentru formare profesională

Art. 149. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 150. - Jurisprudență, Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul sindicatului sau, după caz, cu acordul reprezentanților salariaților și numai dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității. Modificări (1)

Art. 151. - Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de formare profesională.

(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituțiilor de învățământ superior, cu respectarea condițiilor stabilite la alin. (1). Reviste (1)

Art. 152. - Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) În cazul în care în cursul unui an calendaristic, pentru salariații în vârstă de până la 25 de ani, și, respectiv, în cursul a 2 ani calendaristici consecutivi, pentru salariații în vârstă de peste 25 de ani, nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului, salariatul în cauză are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare. Modificări (1)

(2) În situația prevăzută la alin. (1) indemnizația de concediu va fi stabilită conform art. 145. Jurisprudență

(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevăzut la alin. (1) se stabilește de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în condițiile prevăzute la art. 151 alin. (1).

Art. 153. - Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 149 
    Această prevede de principiu statuează dreptul salariaților de a beneficia de concedii de formare profesională, cu sau fără plată, avându-se în vedere obligația generală a angajatorilor de a asigura accesul periodic la formare profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 149 
    Această prevede de principiu statuează dreptul salariaților de a beneficia de concedii de formare profesională, cu sau fără plată, avându-se în vedere obligația generală a angajatorilor de a asigura accesul periodic la formare profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 149 
    Această prevede de principiu statuează dreptul salariaților de a beneficia de concedii de formare profesională, cu sau fără plată, avându-se în vedere obligația generală a angajatorilor de a asigura accesul periodic la formare profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 149 
    Această prevede de principiu statuează dreptul salariaților de a beneficia de concedii de formare profesională, cu sau fără plată, avându-se în vedere obligația generală a angajatorilor de a asigura accesul periodic la formare profesională. [ Mai mult... ] 

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
    Comentariu Art. 149 
    Această prevede de principiu statuează dreptul salariaților de a beneficia de concedii de formare profesională, cu sau fără plată, avându-se în vedere obligația generală a angajatorilor de a asigura accesul periodic la formare profesională. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Controlul și sancționarea concedierilor nelegale
Demisia
Durata timpului de muncă
Munca suplimentară
Munca de noapte
Norma de muncă
Pauza de masă și repausul zilnic
Repausul săptămânal
Sărbătorile legale
Concediul de odihnă anual și alte concedii ale salariaților
Concediile pentru formare profesională
Reviste:
Despre concediul de odihnă al salariaților din România
Discuții cu privire la modificarea și completarea Codului muncii potrivit Legii nr. 12/2015 referitoare la concediul de odihnă al salariaților
Aspecte specifice concedierii în cazul angajatorului persoană juridică aflat în procedură de insolvență. Privire specială asupra dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Codul muncii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
loading ...