Art 16 Încheierea contractului individual de muncă | Codul Muncii

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Contractul individual de muncă - Încheierea contractului individual de muncă -
Art. 16.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) În situația în care contractul individual de muncă nu a fost încheiat în formă scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părțile pot face dovada prevederilor contractuale și a prestațiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă îi conferă salariatului vechime în muncă. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Codul Muncii din 2003. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
    §1. Caracterul consensual al contractului individual de muncă 
    Contractul individual de muncă este un contract consensual, simplul acord de voință al părților fiind suficient pentru a conduce la încheierea valabilă a acestui contract. 
    Articolul 16 alin. (1) Codul muncii subliniază în mod expres, faptul că un contract individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților. Cu toate acestea, același text face referire la faptul că acest contract se încheie în formă scrisă, obligația de încheiere a contractului în această formă revenind angajatorului. Aceasta nu înseamnă însă că forma scrisă reprezintă o condiție de validitate a contractului individual de muncă. În acest sens, art. 16 alin. (2) Codul muncii face referire la valabilitatea contractului individual de muncă și în situația în care acesta nu îmbracă forma scrisă, situație în care legiuitorul stabilește o prezumție legală relativă, în sensul că acel contract s-a încheiat pe o durată nedeterminată. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prima: prezumția instituită de art. 16 alin. (2) Codul muncii este oprezumție relativă, potrivit cu care contractul este încheiat pe odurată nedeterminată. Efectul prezumției legale pe plan probator constă, potrivit art. 1202 alin. (1) C. civ.., în a„dispensa de orice dovadă pe acela în favoarea căruia este făcută”. Totuși, prezumția poate fi combătută prin proba contrară. [ Mai mult... ] 

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
    Prima: prezumția instituită de art. 16 alin. (2) Codul muncii este oprezumție relativă, potrivit cu care contractul este încheiat pe odurată nedeterminată. Efectul prezumției legale pe plan probator constă, potrivit art. 1202 alin. (1) C. civ.., în a„dispensa de orice dovadă pe acela în favoarea căruia este făcută”. Totuși, prezumția poate fi combătută prin proba contrară. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Muncii:
Art 6 Principii fundamentale
Art 7 Principii fundamentale
Art 8 Principii fundamentale
Art 9 Principii fundamentale
Art 10 Încheierea contractului individual de muncă
Art 11 Încheierea contractului individual de muncă
Art 12 Încheierea contractului individual de muncă
Art 13 Încheierea contractului individual de muncă
Art 14 Încheierea contractului individual de muncă
Art 15 Încheierea contractului individual de muncă
Art 16 Încheierea contractului individual de muncă
Art 17 Încheierea contractului individual de muncă
Art 18 Încheierea contractului individual de muncă
Art 19 Încheierea contractului individual de muncă
Art 20 Încheierea contractului individual de muncă
Art 21 Încheierea contractului individual de muncă
Art 22 Încheierea contractului individual de muncă
Art 23 Încheierea contractului individual de muncă
Art 24 Încheierea contractului individual de muncă
Art 25 Încheierea contractului individual de muncă
Art 26 Încheierea contractului individual de muncă
Reviste:
Studiu comparativ a ultimelor modificări ale Codului Muncii (partea 1)
Disponibilizare colectivă. Contract colectiv de muncă aplicabil
Proces verbal încheiat de ITM. Contravenție. Competența soluționării contestației
Principiul consensualismului și reglementarea contractului de muncă în dreptul român
Demisie. Constatare demisie de către instanța judecătorească
încetare contract prin acordul părților. Condiții de formă
Studiu de caz - Efectele în privința radierii sancțiunii disciplinare
Contencios administrativ. Act al Inspectoratului Teritorial de Muncă. Distincție între perioada de lucru și perioada de probă
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Aspecte teoretice privind subiectele de drept care pot invoca nulitatea absolută în dreptul muncii
Doctrină:
Codul muncii. Comentariu pe articole Vol. I. Articolele 1-107, Vol 1, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1
Referințe în cărți:
Codul muncii. Comentat și adnotat
;
loading ...