Art 16 Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale | Ordonanță de urgență 45/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competențe și responsabilități în procesul bugetar - Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale -
Art. 16.
-

Autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe și responsabilități în ceea ce privește finanțele publice locale:

a) elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor stabilite prin prezenta ordonanță de urgență;

b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale unităților administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condițiile legii;

c) urmărirea și raportarea execuției bugetelor locale, precum și rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiții de echilibru bugetar;

d) stabilirea și urmărirea modului de prestare a serviciilor publice de interes local, inclusiv opțiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenți economici specializați ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în beneficiul colectivităților locale; Modificări (1)

e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică și privată a unităților administrativ-teritoriale;

f) contractarea directă de împrumuturi interne și externe, pe termen scurt, mediu și lung, și urmărirea achitării, la scadență, a obligațiilor de plată rezultate din acestea;

g) garantarea de împrumuturi interne și externe, pe termen scurt, mediu și lung, și urmărirea achitării, la scadență, a obligațiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către beneficiari;

h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuției bugetare, în condiții de eficiență;

i) stabilirea opțiunilor și a priorităților în aprobarea și în efectuarea cheltuielilor publice locale;

j) elaborarea, aprobarea, modificarea și urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a unităților administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;

k) îndeplinirea și a altor atribuții, competențe și responsabilități prevăzute de dispozițiile legale.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 45/2003:
Art 6 Descentralizarea unor activități
Art 7 Principiul universalității
Art 8 Principiul publicității
Art 9 Principiul unității
Art 10 Principiul unității monetare
Art 11 Principiul anualității
Art 12 Principiul specializării bugetare
Art 13 Principiul echilibrului
Art 14 Reguli bugetare
Art 15 Aprobarea și rectificarea bugetelor
Art 16 Rolul, competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale
Art 17 Categorii de ordonatori de credite
Art 18 Rolul ordonatorilor de credite
Art 19 Responsabilitățile ordonatorilor de credite
Art 20 Controlul financiar preventiv propriu, auditul public intern și controlul ulterior
Art 21 Elaborarea bugetelor
Art 22 Conținutul și structura bugetelor
Art 23 Competențe în stabilirea impozitelor și taxelor locale
Art 24 Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe și a unor bunuri materiale, precum și al sumelor încasate din concesionarea sau închirierea unor bunuri ori din valorificarea unor bunuri confiscate
Art 25 Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat
Art 26 Taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale
;
loading ...