Atribuțiile Gărzii Financiare | Ordonanță de urgență 91/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Atribuțiile Gărzii Financiare

Art. 4. - Jurisprudență

(1) În vederea realizării atribuțiilor sale, pentru combaterea actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală, Garda Financiară efectuează controlul operativ și inopinat cu privire la:

a) respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte interzise de lege;

b) respectarea normelor de comerț, urmărind prevenirea, depistarea și înlăturarea operațiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulație și valorificare a bunurilor, în toate locurile și spațiile în care se desfășoară activitatea agenților economici;

d) participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere și instituții specializate, la acțiuni de depistare și combatere a activităților ilicite care generează fenomene de evaziune și fraudă fiscală.

(2) Garda Financiară face propuneri Autorității Naționale de Control privind proiectele de acte normative pentru îmbunătățirea activității specifice și îndeplinește orice alte atribuții și activități stabilite de către ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control sau care îi revin din alte dispoziții legale.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Garda Financiară, în exercitarea atribuțiilor proprii, încheie acte de control operativ și inopinat, constată prin proces-verbal contravențiile săvârșite și aplică amenzile legale. Modificări (2), Jurisprudență

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor se poate formula plângere potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului ca urmare a activității Gărzii Financiare se valorifică potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Garda Financiară va delega reprezentanți în comisiile constituite conform art. 1 alin. (7) și art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordonanța Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările și completările ulterioare, și participă la activitatea de valorificare a bunurilor confiscate.

(5) Din veniturile încasate din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (3), după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării acestora, și din sumele obținute ca urmare a valorificării actelor de control ale Gărzii Financiare se reține o cotă de 1% care se virează Autorității Naționale de Control pentru constituirea fondului de stimulente la dispoziția ministrului delegat pentru coordonarea autorităților de control.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2003:
Dispoziții generale
Atribuțiile Gărzii Financiare
Drepturile specifice, obligațiile și răspunderea personalului Gărzii Financiare
Dispoziții finale
;
loading ...