Art 20 Schimbarea numelui pe cale administrativă | Ordonanță 41/2003

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Schimbarea numelui pe cale administrativă -
Art. 20.
- Doctrină (1)

(1) Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin mențiune pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne, atât la rubricile care îl privesc pe titular, cât și la cele privind părinții.

(2) Cererea se depune la serviciul public care are în păstrare registrul de stare civilă și se aprobă de către primar.

(3) Pe baza acestei aprobări se înscriu mențiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective.

(4) Cererea se poate depune de petiționar și la primăria din localitatea de domiciliu, care o va trimite spre soluționare serviciului public competent și va comunica petiționarului modul de soluționare.

(5) Efectele aprobării date în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză, iar când soții au nume de familie comun, efectele se extind și asupra celuilalt soț, în ambele situații, dacă acesta din urmă își dă consimțământul. Când soții nu se înțeleg în ceea ce privește extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, decide autoritatea tutelară.

(6) Înscrierile făcute în temeiul acestui articol se comunică serviciilor publice locale în raza cărora domiciliază persoanele în cauză.

(7) Dispozițiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    291 A se vedea C. Stătescu, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Drepturile reale, op. cit., p. 143; Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, op. cit., p. 391; E. Lupan, Drept civil. Persoana fizică, op. cit., p. 153;G. Boroi, op. cit., p. 452; O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 267.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță 41/2003:
Art 10 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 11 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 12 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 13 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 14 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 15 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 16 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 17 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 18 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 19 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 20 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 21 Schimbarea numelui pe cale administrativă
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
loading ...