Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare" | Lege 354/2003

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: - " -
Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a
acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare
a obligației de compensare"

15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

În baza strategiei de dezvoltare economică și a politicii industriale și de export a României, Comisia, la propunerea Agenției, stabilește domeniile care beneficiază prioritar de derularea operațiunilor compensatorii."

16. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agenția propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operațiunilor compensatorii."

17. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

Pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligația ca, în anunțul de intenție pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziții publice, să facă mențiunea necesității introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifică Agenției intenția de a realiza achiziții care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență."

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție, candidații sau ofertanții contactează Agenția pentru o corectă informare asupra condițiilor și procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare și executarea obligațiilor de compensare."

19. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include și specificații cu privire la clauza de compensare, de care Agenția va ține cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare."

20. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Autoritatea contractantă notifică participanților la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție, care, conform prezentei ordonanțe de urgență, trebuie să cuprindă o clauză de compensare, despre această obligație.

(2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziție prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoașterea obligației de a derula operațiuni compensatorii și nu poate refuza îndeplinirea acestei obligații."

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

În contractul de achiziție se menționează expres obligația contractantului de a executa operațiuni compensatorii."

22. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Ofertele depuse de participanții la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție trebuie să conțină următoarele informații cu privire la operațiunile compensatorii:

a) informații cu privire la experiența contractantului referitoare la operațiuni compensatorii;

b) declarație privind acceptarea obligației de compensare și a penalităților prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în cazul neîndeplinirii obligațiilor;

c) tipurile de operațiuni compensatorii ce vor fi utilizate;

d) alte informații pe care contractantul le consideră utile."

23. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Obligația de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziție."

24. La capitolul III, titlul secțiunii a 2-a va avea următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Procedura de atribuire a contractului de achiziție, de semnare a acordului cadru, de aprobare a planului de afaceri și de executare a obligației de compensare"
Semnarea acordului cadru de compensare"
Executarea obligației de compensare"
Evaluarea și raportarea stadiului executării obligațiilor de compensare"
Infracțiuni, contravenții și sancțiuni"
;
loading ...