Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 2 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 2.
-

Derularea operațiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri și contracte economice, a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea prețului - obligația de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creștere a prețului de cumpărare;

b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât și pentru economia României;

c) dezvoltarea - propunerile trebuie să inducă o creștere a unei afaceri sau a unei tranzacții noi;

d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziție prevăzute la art. 5;

e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligații ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligația compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizică sau juridică desemnată de contractant."

Acesta este un fragment din Legea nr. 354/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 354/2003:
Articol unic
Art 2 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
;
loading ...