Legestart nr. 7/2019

Alocația de stat pentru copii
de Eugen Staicu

15 iulie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Pe marginea unei critici de neconstituționalitate, cităm, mai jos din istoricul modificărilor la Legea nr. 61/1993, astfel cum au fost avute în vedere de CCR la analiza privind, în speța în discuție, drepturile de alocație pentru copilul cu handicap.

Analiza evoluției soluției legislative cuprinse în art. 3 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 61/1993

- Inițial, Legea nr. 61/1993 prevedea același cuantum unic al alocației de stat pentru copiii de până la 18 ani, indiferent dacă aveau sau nu handicap.

- Ulterior, prin art. 4 din O.U.G. nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, se stabilește, ca o măsură derogatorie, ca alocația de stat pentru copiii între 0-2, respectiv 0-3 ani (pentru cei cu handicap) să fie în cuantum de 200 lei de la 1 ianuarie 2007, iar Legea nr. 61/1993 continua să se aplice, ca normă generală, pentru ceilalți copii.

- După adoptarea Legii nr. 53/1992 privind protecția specială a persoanelor handicapate, a O.U.G. nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap și a Legii nr. 448/2006, se realiza astfel o necesară coroborare între, pe de o parte, Legea nr. 61/1993 sau, după caz, hotărârile Guvernului care stabileau cuantumul unic al alocației pentru toți copii care intrau în sfera normei generale (cu titlu exemplificativ, Hotărârea Guvernului nr. 24/1997, Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2002 sau Hotărârea Guvernului nr. 2.392/2004) și, pe de altă parte, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 53/1992, art. 18 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 102/1999 și art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, majorările prevăzute de aceste din urmă acte normative nefiind așadar incluse în cuantumul unic antereferit.

- De abia prin O.U.G. nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, art. 4 din O.U.G. nr. 148/2005 este abrogat și conținutul său normativ este introdus în art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993.

- Din această evoluție legislativă au rezultat cele două cuantumuri, pe de o parte, pentru copiii între 0-2 și 0-3 ani, după caz, și, pe de altă parte, pentru cei între 2-18 și 3-18, după caz.

- La intrarea în vigoare a art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 148/2005, cuantumul alocației de stat pentru copiii între 0-2, respectiv 0-3 ani, după caz, fiind stabilit la 200 lei, a devenit de 8, respectiv de 4 ori mai mare (pentru copii cu/fără handicap) față de cuantumul alocației de stat pentru copiii între 2-18 și 3-18, care la 1 ianuarie 2007 era de 25 lei, respectiv 50 lei, potrivit H.G. nr. 54/2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocației de stat pentru copii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...