CATEGORII de deșeuri | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - ANEXA Nr I B -
CATEGORII
de deșeuri

1. reziduuri de producție sau de consum nespecificate la pozițiile următoare;

2. produse în afara specificațiilor tehnice;

3. produse cu termenul de valabilitate expirat;

4. materiale împrăștiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc., contaminat în urma accidentului;

5. materiale provenite de la construcții, demolări, amenajări în spații construite etc.;

6. materiale contaminate sau impurificate în urma unei acțiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operațiunile de curățare, materiale de ambalare, containere etc.);

7. obiecte consumabile și părți ale acestora (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizați etc.);

8. substanțe devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminați, solvenți contaminați, amestec de săruri epuizate etc.);

9. reziduuri de la procesele industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.);

10. reziduuri de la procesele de combatere a poluării (nămoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprăfuire, filtre uzate etc.);

11. reziduuri de fabricație/finisare (de exemplu: așchii de la strunjire sau frezare etc.);

12. reziduuri de la extracția și prelucrarea materiilor prime (de exemplu: reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.);

13. materiale contaminate (de exemplu: uleiuri contaminate cu PCB etc.);

14. toate materialele, substanțele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege;

15. produse pe care deținătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultură, menajere, din birouri, activități comerciale etc.);

16. materiale, substanțe sau produse contaminate care rezultă din acțiunile de remediere a solului;

17. toate materialele, substanțele sau produsele incluse în categoriile de mai sus."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
SEMNIFICAȚIA unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență
CATEGORII de deșeuri
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deșeuri periculoase
CONSTITUENȚI ai deșeurilor cuprinse la lit B din anexa nr I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr I E
PROPRIETĂȚI ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
OPERAȚIUNI de eliminare a deșeurilor
OPERAȚIUNI de valorificare a deșeurilor
;
loading ...