DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3 -
DECIZIA
privind rezultatul procedurii de agreare

Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală,

Comisia de agreare d e c i d e:

Art. 1. -

Se aprobă Lista practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Art. 2. -

Descalifică solicitările de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de . . . . . . . . . ., prevăzuți în anexa nr. 2 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

Art. 3. -

Respinge ca tardiv depuse solicitările de agreare a practicienilor în insolvență, în urma selecției din data de . . . . . . . . . ., prevăzuți în anexa nr. 3 la prezenta decizie, pentru motivele arătate.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. -

Ofertanții descalificați sau respinși au posibilitatea contestării în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de agreare,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
loading ...