Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 2/2018

Obligația autorității publice de a comunica informațiile de interes public solicitate nu se înțelege obligația acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfășurată
de Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal

28 februarie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• legea nr. 554/2004

• informații de interes public

• legea nr. 544/2001

Instanța

Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 3255 din data de 7 septembrie 2017

Jurisprudență

Prin obligația autorității publice de a comunica informațiile de interes public solicitate nu se înțelege obligația acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfășurată.

A pretinde autorității pârâte să îi comunice, ca informație de interes public, un act într-o anume formă și cu un anume conținut, dorit sau afirmat de solicitant, după efectuarea unor rectificări (…), analize și luarea unor decizii, echivalează cu a pretinde pârâtei să efectueze operațiuni tehnico-administrative sau să emită acte administrative, ceea ce nu se încadrează în obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001, ci pot face obiectul unei acțiuni întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 554/2004, cu reguli specifice (inclusiv plata unei taxe judiciare de timbru). Prin sentința civilă nr. 608/02.02.2017, Tribunalul București a respins excepțiile invocate de pârâți și a respins ca neîntemeiată cererea reclamantului X în contradictoriu cu pârâții X, X. Prin cererea de recurs, reclamantul X a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot a hotărârii instanței de fond și, prin rejudecarea cauzei, admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...