Art 19 Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură | Lege 184/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea profesiei de arhitect - Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură -
Art. 19.
-

Arhitectul cu drept de semnătură are următoarele drepturi:

a) să elaboreze și să semneze documentele prevăzute la art. 10 alin. (1)*);

b) să verifice în timpul execuției lucrării conformitatea acesteia cu autorizația emisă, chiar dacă asistența tehnică nu i-a fost încredințată;

c) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relațiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta. Ordinul Arhitecților din România, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și al Ministerului Culturii și Cultelor, stabilește lista onorariilor de referință, care vor fi puse la dispoziția oricărui client; Modificări (1)

d) să introducă în contractul încheiat cu clientul clauze privind protecția dreptului de autor.

*) În Legea nr. 184/2001 documentele respective erau prevăzute la alin. (2) al art. 3, alineat ce a fost abrogat prin Legea nr. 43/2004, fără a fi modificată și norma de trimitere. O parte din documentele respective sunt reglementate în Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, iar restul sunt prevăzute în art. 8 alin. (1), devenit în urma renumerotării art. 10 alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 184/2001:
Art 9 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 10 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 11 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 12 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 13 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 14 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 15 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 16 Dobândirea și exercitarea dreptului de semnătură
Art 17 Modalități de exercitare a profesiei de arhitect
Art 18 Modalități de exercitare a profesiei de arhitect
Art 19 Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură
Art 20 Drepturile și obligațiile arhitecților cu drept de semnătură
Art 21 Suspendarea și încetarea dreptului de semnătură. Radierea din Tabloul Național al Arhitecților
Art 22 Suspendarea și încetarea dreptului de semnătură. Radierea din Tabloul Național al Arhitecților
Art 23 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Art 24 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Art 25 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Art 26 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Art 27 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Art 28 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
Art 29 Atribuțiile și organizarea Ordinului Arhitecților din România
;
loading ...