Expertizarea tehnică a construcțiilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente -
SECȚIUNEA a 2-a
Expertizarea tehnică a construcțiilor

Art. 16. -

Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări și/sau încercări, studii, relevee, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcțiilor, pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerinței de rezistență și stabilitate și fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural pentru reducerea riscului seismic al acestora.

Art. 17. -

(1) Expertizarea tehnică a construcțiilor se efectuează cu respectarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, a Normativului P100-92 și a celorlalte acte normative, inclusiv a reglementărilor tehnice în domeniu. Modificări (1)

(2) Expertizarea se finalizează printr-un raport de expertiză tehnică care conține piese scrise și piese desenate.

Art. 18. -

(1) Expertizarea se realizează de către experți tehnici atestați, care își pot desfășura activitatea în calitate de angajați ai unei persoane juridice autorizate sau autorizați ca persoane fizice să desfășoare activități în mod independent.

(2) Prin persoană juridică autorizată se înțelege persoana juridică având calitatea de agent economic cu activitate de expertizare tehnică în construcții cuprinsă în statut sau de instituție publică cu atribuții în domeniul expertizării tehnice în construcții și care are angajat, în condițiile legii, expert tehnic atestat pentru cerința de calitate corespunzătoare categoriei de construcție ce urmează să fie expertizată tehnic. Modificări (1)

(3) Expertul tehnic atestat răspunde de modul cum a evaluat nivelul de asigurare la acțiuni seismice al construcției existente și de soluțiile de intervenție pe care le propune, conform obligațiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și Normativul P100-92. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Identificarea construcțiilor
Expertizarea tehnică a construcțiilor
Aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de intervenție
Executarea lucrărilor de intervenție
Circuitul informațional decizional
Identificarea inventarierea construcțiilor cu destinația de locuință, expertizarea tehnică și aprobarea deciziei de intervenție
Proiectarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public
;
loading ...