Art 121 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Executarea lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public - Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului -
Art. 121.
- Modificări (2)

(1) Ipoteca legală a statului se instituie, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din ordonanță, asupra locuințelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile de locuit multietajate incluse în programele anuale aprobate prin hotărâre a Guvernului și la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanțate din transferuri de la bugetul de stat.

(2) Ipoteca legală a statului asupra locuinței proprietate privată a persoanei fizice se instituie pentru suma determinată conform art. 117 alin. (2) lit. a), în baza:

a) Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată;

b) programului anual de acțiuni aprobat prin hotărâre a Guvernului;

c) contractului pentru finanțarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor de consolidare și restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat, încheiat între primarul municipiului/ orașului, respectiv primarul general al municipiului București, și proprietar;

d) actului de proprietate, în formă autentificată, din care să rezulte:

(i) destinația de locuință în proprietatea privată a persoanelor fizice;

(ii) intabularea proprietății în registrul de carte funciară deschis la Biroul de carte funciară al judecătoriei în raza căreia se află locuința.

(3) Primarul municipiului/orașului, respectiv primarul general al municipiului București, conform art. 10 alin. (1) lit. c) din ordonanță, solicită inscripția ipotecii în registrul de carte funciară deschis la biroul de carte funciară al judecătoriei în a cărei rază teritorială este amplasat imobilul.

(4) Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinația de locuință încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, dobândite în condițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuință trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale și la care se finanțează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca pentru executarea lucrărilor de consolidare, conform art. 14 din ordonanță, o dată cu dobândirea dreptului de proprietate.

(5) Instituirea ipotecii, conform art. 8 alin. (3) din ordonanță, este scutită de plata taxei de timbru.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 111 Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare
Art 112 Organizarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor de consolidare
Art 113 Asigurarea locuințelor de necesitate
Art 114 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 115 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 116 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 117 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 118 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 119 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 120 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 121 Încheierea contractelor pentru finanțarea cheltuielilor din transferuri de la bugetul de stat și instituirea ipotecii legale a statului
Art 122 Asigurarea diriginților de specialitate
Art 123 Executarea lucrărilor de consolidare
Art 124 Întocmirea situațiilor de plată pentru lucrări executate
Art 125 Verificarea documentelor de plată, întocmirea decontului justificativ și acordarea vizei de control financiar preventiv
Art 126 Organizarea inspecției la fazele determinante
Art 127 Întocmirea situației definitive de plată la terminarea lucrărilor de consolidare
Art 128 Centralizarea deconturilor justificative
Art 129 Solicitarea deschiderii creditelor bugetare pentru lucrări de consolidare executate
Art 130 Repartizarea fondurilor bugetare aprobate
Art 131 Plata deconturilor justificative
;
loading ...