Art 10 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente -
Art. 10.
-

(1) Măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente pot fi:

a) măsuri aplicabile cu menținerea configurației și funcțiunii existente a construcției, respectiv consolidarea/repararea elementelor structurale sau a sistemului structural în ansamblu și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției existente și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare;

b) măsuri aplicabile cu modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției, cuprinzând reducerea numărului de niveluri și/sau înlăturarea unor porțiuni de construcție, cu comportare defavorabilă la acțiuni seismice sau care prezintă un risc ridicat de dislocare și prăbușire.

(2) Zona de intervenție cuprinde totalitatea elementelor de construcție - structurale și nestructurale - asupra cărora se acționează prin măsuri de intervenție, în baza documentației tehnico-economice verificate, avizate și aprobate în condițiile legii.

(3) Măsurile de intervenție includ și desfacerea și refacerea instalațiilor, echipamentelor, finisajelor, precum și alte lucrări strict necesare din zona de intervenție și, după caz, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare.

(4) Refacerea instalațiilor și echipamentelor în zona de intervenție include, după caz, înlocuirea acestora și/sau a obiectelor aferente, precum și executarea unor lucrări de termoizolație și/sau hidroizolație, lucrări justificate de reglementările tehnice în vigoare și de soluția de intervenție din documentația tehnico-economică aprobată.

(5) Demolarea totală a construcției existente, ca alternativă la măsurile de intervenție pentru reducerea riscului seismic, se fundamentează distinct de către expertul tehnic atestat pentru cerința de calitate A1 - rezistență și stabilitate.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994*) privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată din 27.12.2001 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 11 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 12 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 13 Măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente
Art 14 Identificarea construcțiilor
Art 15 Identificarea construcțiilor
Art 16 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 17 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 18 Expertizarea tehnică a construcțiilor
Art 19 Aprobarea deciziei de intervenție
Art 20 Proiectarea lucrărilor de intervenție
;
loading ...