Curierul Judiciar nr. 12/2018

Revista Curierul Judiciar nr. 12/2018, Editura C. H. Beck
de Gheorghe Piperea, Florina Popa, Flaminia Stârc-Meclejan, Alexandru Rățoi-Pârvu, Ramona-Florentina Andrițoiu, Codruț-Nicolae Savu, Dragoș Călin, Manole-Ciprian Popa, Maria Dumitru, Andreea-Mădălina Stănescu-Sas, Andrada-Georgiana Popescu-Dragomir

28 decembrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Conferința Dreptul Afacerilor 2018, a XIV-a ediție *1
Contractul comercial și motivațiile sale economice și psihologice

* Articolele sunt publicate în ordinea susținerii în cadrul Conferinței.

1 Pagina oficială a Conferinței (https://dreptulafacerilor2018.jus.ro/).

Brașov, Hotel Aro Palace

12-13 octombrie 2018

Prima ediție a Conferinței Dreptul Afacerilor a avut loc în anul 2005. De la acea primă ediție, SCA Piperea și Asociații a organizat anual confeința alături de partenerul tradițional Facultatea de Drept din cadrul Universității București, cererea de informații fiind extrem de ridicată în domeniul dreptului societar, al procedurii insolvenței și al dreptului fiscal. Începând cu anul 2009, edițiile conferințelor au fost, în parte, dedicate noilor coduri (civil și procedură civilă) care au marcat și continuă să marcheze în mod semnificativ domeniul dreptului afacerilor.

Tema generică a conferinței din 2018 a fost „Contractul comercial și motivațiile sale economice și psihologice”, fiind puse în discuție mai multe sub-teme: (i) Iraționalul, captivitatea economică și inegalitatea în contracte; (ii) Impactul ordinii publice, al bunelor moravuri și al echității asupra validității și efectelor contractului; (iii) Echilibrul contractual; (iv) Grupul de contracte și influența grupului de societăți asupra efectelor contractului; (v) Contractualizarea raporturilor juridice societare; (vi) Statutul ontologic al contractului în procedura insolvenței; (vii) Influența legislației protecției consumatorilor asupra contractului și asupra practicilor comerciale.

Conferința s-a desfășurat în perioada 12-13 octombrie, fiind împărțită pe două paneluri principale și două work-shopuri. În prima parte a conferinței a fost organizată o dezbatere relativă la destinul dreptului comercial susținută de dl senator și conferențiar universitar Adrian Țuțuianu și dl profesor universitar Radu Bufan. Dezbaterea a fost moderată de dl profesor universitar Gheorghe Piperea.

Alături de lectori – cadre didactice de la Facultățile de Drept din București, Timișoara, Cluj, Craiova, Brașov și de la Universitățile „Nicolae Titulescu” și „Româno-Americană” din București, au fost invitați la dezbateri toți titularii disciplinei de Drept comercial de la facultățile importante de drept din țară, inclusiv cele din Hexagon. De asemenea, au fost invitați judecători de la ICCJ și de la instanțele din circumscripția Brașov.

Interesul teoretic și practic al Conferinței este acela de a lua parte la unul dintre momentele de cotitură ale dreptului comercial, în genere, și ale dreptului contractelor comerciale, în special. Dreptul comercial devine, la nivel european, obiect predilect al atenției reglementatorilor europeni, care au enunțat principii comune ale dreptului european al contractelor, precum și crearea unei Curți Comerciale Europene. Dreptul contractelor se axează din ce în ce mai mult pe interesul părților de a contracta și pe echilibrul pretins de concilierea acestor interese. Iraționalitatea și motivațiile psihologice ale contractelor evacuează libertatea și egalitatea părților din perimetrul preocupărilor reglementatorilor și al instanțelor, ceea ce este deopotrivă preocupant și provocator.

Sunt domenii emergente ale dreptului comercial, ca insolvența și protecția consumatorilor, care își pun amprenta și remodelează figura juridică clasică a contractului, subordonând regimul juridic obișnuit, insularizat, al contractului unei viziuni integratoare, care privilegiază continuitatea afacerii și stabilitatea pieței, aparent în dauna comerciantului individual, dar în realitate în favoarea categoriei largi a comercianților de pe aceeași piață. Turbulențele pieței necesită sacrificii care îi pot afecta pe unii dintre comercianți, dar îi salvează pe toți ceilalți. Gestionate defectuos, acestea pot determina colapsul întregii piețe și, implicit, colapsul comerciantului care a crezut că se poate salva de unul singur.

Comitetul științific

Gheorghe PIPEREA, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea din București (coordonator)

Radu BUFAN, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Lucian BERCEA, profesor, decan al Facultății de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

Lucian-Bernd SĂULEANU, profesor, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

Comitetul de organizare

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...