Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică | Lege 148/2012

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică

Art. 12. -

(1) Activitățile de emitere, transmitere a facturilor în formă electronică, precum și cele de arhivare a facturilor în formă electronică pot fi realizate și de către alte persoane decât emitentul de drept al facturii în formă electronică, în următoarele condiții:

a) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 10;

b) să existe un contract valabil încheiat între emitentul de drept al facturii în formă electronică și un furnizor de servicii de emitere a facturilor în formă electronică.

(2) Certificatul aferent semnăturii electronice a persoanelor care prestează servicii de emitere, transmitere sau arhivare a facturilor în formă electronică va conține informații privind calitatea de furnizor de servicii și datele sale de identificare.

Art. 13. -

(1) Furnizorii de servicii de emitere a facturilor în formă electronică pot să presteze servicii de conversie a unei facturi deja emise pe suport hârtie în factură în formă electronică, la cererea beneficiarului.

(2) Conversia se poate realiza numai după factura în original. Factura în formă electronică rezultată dobândește calitatea de document justificativ numai după înscrierea precizării: "prezenta factură este conformă cu originalul emis inițial pe suport hârtie având seria .... nr. ........ din data de ........., emisă de ..................." și atașarea semnăturii electronice a furnizorului de servicii de emitere a facturilor în formă electronică, precum și a mărcii temporale certificând momentul conversiei, atât în cazul facturilor individuale, cât și în cazul în care conversia se face pentru un pachet sau lot de facturi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 148/2012 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 148/2012:
Dispoziții generale
Factura în formă electronică
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care emit facturi în formă electronică
Externalizarea serviciilor de emitere, transmitere și arhivare a facturilor în formă electronică
Chitanța în formă electronică
Regimul documentelor în formă electronică aferente tranzacțiilor înregistrate prin intermediul caselor de marcat și terminalelor automate bancare
;
loading ...