Încheierea execuției bugetare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Încheierea execuției bugetare

3. Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare, se efectuează după cum urmează:

3.1. La bugetul de stat: instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Trezoreria Centrală (sector 01, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. X "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului de stat" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 10 subpct. 10.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.2. La bugetele locale: unități administrativ-teritoriale, instituții publice de subordonare locală finanțate integral din bugetul local (sector 02, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului local se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. V: "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 11 subpct. 11.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.3. La bugetul asigurărilor sociale de stat: Casa Națională de Pensii Publice (sector 03, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. VI: "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XII: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului asigurărilor sociale de stat" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 12 subpct. 12.4 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.4. La bugetul asigurărilor de șomaj: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și unitățile teritoriale (sector 04, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului asigurărilor de șomaj se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. VII: "Încheierea execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XIII: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului asigurărilor de șomaj" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 13 subpct. 13.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.5. La bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele teritoriale și casele sectoriale - apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție (sector 05, sursa A)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. VIII: "Încheierea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XIV: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 14 subpct. 14.3 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.6. La bugetul creditelor externe (sursa B) și bugetul creditelor interne (sursa C)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

a) pentru sectorul 01: "Buget de stat":

- cap. XI: "Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. VIII: "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni" pct. 1 lit. E "Împrumuturi și datorii asimilate", pct. 1 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat (cont 164) " din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. IV din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005);

b) pentru sectorul 02 "Buget local":

- cap. XI: "Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor locale" pct. 2 "Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice" lit. a) pct. "Împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale pe termen lung" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. V din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.7. La bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa D), pentru sectoarele 01 și 02

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. XI: "Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XVII: "Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. VI din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.8. La bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetele privind activitatea de privatizare - sectoarele 01, 02 și 04, sursele F, G, E și H

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. X: "Încheierea execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice și a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XVI: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activități finanțate integral din venituri proprii" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 16 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 și pct. VII din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 845/2014).

3.9. La bugetul Fondului pentru mediu, Administrația Fondului pentru Mediu (sectorul 01, sursa I)

Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, precum și stabilirea rezultatului execuției bugetare a bugetului Fondului pentru mediu se efectuează în conformitate cu următoarele prevederi:

- cap. IX: "Încheierea execuției bugetului Fondului pentru mediu și alte operațiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018, cu completările ulterioare;

- cap. XV: "Contabilitatea operațiunilor specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 15 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

3.10. La bugetul Trezoreriei Statului (sectorul 01, sursa J), în conformitate cu prevederile cap. XVIII "Contabilitatea operațiunilor specifice Trezoreriei centrale" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 18 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013) și cap. XIX: "Contabilitatea unor operațiuni specifice unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului" din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (pct. 19 din anexa la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013).

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, din 18.01.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Încheierea execuției bugetare
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
loading ...