Art 46 Soluționarea plângerilor prealabile | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea plângerilor prealabile -
Art. 46. -

(1) Erorile materiale din deciziile de soluționare a contestațiilor pot fi îndreptate de către organul de soluționare competent, la inițiativa acestuia, a organului de inspecție economico-financiară emitent al actului administrativ financiar contestat, a contestatorului sau a oricărei persoane direct interesate.

(2) În situația solicitării de îndreptare a unei erori materiale din decizia de soluționare a plângerii prealabile de către organul de inspecție economico-financiară emitent al actului administrativ financiar contestat, contestator sau altă persoană direct interesată, organul de soluționare a plângerii prealabile poate solicita și alte documente necesare justificării erorilor.

(3) Decizia de rectificare a deciziei de soluționare a plângerii prealabile care conține erori va avea același număr de înregistrare, la care se adaugă particula "bis" și va purta data emiterii efective.

(4) Decizia de rectificare a deciziei de soluționare a plângerii prealabile care corectează erori materiale va fi comunicată atât organului de inspecție economico-financiară emitent al actului administrativ financiar contestat, cât și contestatorului sau altor persoane direct interesate. Comunicarea deciziei de soluționare a plângerii prealabile care corectează erori materiale se face conform art. 29 alin. (2).

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 36 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 38 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 39 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 40 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 41 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 42 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 43 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 44 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 45 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 46 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 47 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 48 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 49 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 50 Dispoziții speciale privind activitățile de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora
Art 51 Dispoziții finale
Art 52 Dispoziții finale
;
loading ...