Art 34 Soluționarea plângerilor prealabile | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Soluționarea plângerilor prealabile -
Art. 34. -

(1) Plângerea prealabilă se formulează în scris și va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;

b) obiectul plângerii;

c) motivele de fapt și de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura contestatorului, reprezentantului legal sau a împuternicitului, după caz, precum și ștampila, în cazul persoanelor juridice. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

(2) Contestatorul poate depune în dovedirea plângerii formulate orice acte pe care le consideră necesare în susținerea cauzei.

(3) Obiectul plângerii prealabile îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul de inspecție economicofinanciară în dispoziția obligatorie atacată. Jurisprudență

(4) În situația în care contestatorul precizează că obiectul plângerii prealabile îl formează dispoziția obligatorie, fără însă a menționa sumele și măsurile contestate, după caz, plângerea prealabilă se consideră formulată împotriva întregului act administrativ financiar.

(5) În cazul în care contestatorul se află în procedura insolvenței sau în procedura falimentului, plângerea prealabilă va purta semnătura și ștampila administratorului judiciar, administratorului interimar sau lichidatorului.

(6) În situația în care plângerea prealabilă nu este semnată de contestator, reprezentantul legal sau împuternicit, după caz, iar în cazul contestatorului persoană juridică nu poartă ștampila persoanei juridice, organele de soluționare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicare să îndeplinească aceste cerințe. În caz contrar, plângerea prealabilă va fi respinsă, fără a se mai analiza fondul cauzei. Confirmarea de primire se anexează la dosarul cauzei.

(7) Organul de soluționare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt și de drept pentru care a contestat dispoziția obligatorie.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 24 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 25 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 26 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 27 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 28 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 29 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 30 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 31 Tipuri de acte care se întocmesc cu ocazia inspecției economico-financiare și conținutul acestora
Art 32 Îndreptarea erorilor materiale
Art 33 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 34 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 35 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 36 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 37 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 38 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 39 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 40 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 41 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 42 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 43 Soluționarea plângerilor prealabile
Art 44 Soluționarea plângerilor prealabile
;
loading ...