Art 1 Înființarea și organizarea inspecției economico-financiare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea și organizarea inspecției economico financiare -
Art. 1. -

(1) Inspecția economico-financiară se înființează și se organizează la nivel central în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și la nivel teritorial în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și se exercită prin structuri specializate.

(2) La nivel central, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice se înființează și se organizează Direcția generală de inspecție economico-financiară prin preluarea activității, numărului de posturi și a personalului Direcției generale de control financiar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Numărul total de posturi preluat de la Agenția Națională de Administrare Fiscală la aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este cel aprobat pentru Direcția generală de control financiar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, respectiv 46 de posturi, fără a conduce la majorarea numărului total de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor Publice - aparat propriu și unități subordonate.

(4) La nivel teritorial, serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București care au exercitat control financiar în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, sunt structurile specializate care efectuează inspecția economicofinanciară.

(5) Direcția generală de inspecție economico-financiară coordonează metodologic serviciile, birourile și compartimentele de inspecție economico-financiară din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare din 28.02.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1 Înființarea și organizarea inspecției economico-financiare
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 5 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 6 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 7 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 8 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 9 Programarea activității de inspecție economico-financiară
Art 10 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
Art 11 Organizarea și efectuarea acțiunilor de inspecție economicofinanciară
;
loading ...