Art 135 Oferta publică obligatorie | Ordonanță de urgență 28/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Transparența pieței și egalitatea investitorilor - Oferta publică obligatorie -
Art. 135.
- Jurisprudență

(1) Prevederile art. 134 nu se vor aplica în cazul în care poziția de control sau majoritară a fost dobândită ca urmare a unei tranzacții exceptate sau în mod neintenționat.

(2) În contextul prezentei ordonanțe de urgență tranzacții exceptate reprezintă dobândirea poziției de control sau majoritare:

1. în cadrul procesului de privatizare;

2. prin adjudecarea în cadrul procedurii falimentului sau executării silite;

3. prin achiziționarea de acțiuni de la Ministerul Finanțelor Publice sau de la alte entități abilitate legal în cadrul procedurii executării creanțelor bugetare.

(3) În contextul prezentei ordonanțe de urgență dobândirea unei poziții de control sau majoritare se consideră ca neintenționată dacă s-a realizat ca efect al unor operațiuni precum:

1. reducerea capitalului prin răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii, urmată de anularea acestora;

2. majorarea capitalului social prin aport în numerar, în cadrul căreia unii dintre acționarii îndreptățiți nu își exercită dreptul de preferință;

3. achiziționarea de acțiuni în cadrul unei oferte publice primare de vânzare de acțiuni; Modificări (1)

4. conversia obligațiunilor în acțiuni, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune aprobat de adunarea generală a acționarilor societății emitente de obligațiuni;

5. fuziunea sau succesiunea.

(4) În cazul în care dobândirea poziției de control majoritare sau majoritare absolute se realizează fără intenție, deținătorul unei asemenea poziții are una dintre următoarele obligații alternative:

1. să deruleze o ofertă publică conform prevederilor art. 134 alin. (3);

2. să înstrăineze un număr de acțiuni corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție. Modificări (1)

(5) Executarea uneia dintre obligațiile prevăzute la alin. (4) se face în două luni de la dobândirea poziției de control majoritare sau majoritare absolute.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/2002:
Art 125 Transparența pieței
Art 126 Transparența pieței
Art 127 Transparența pieței
Art 128 Auditorii financiari
Art 129 Auditorii financiari
Art 130 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 131 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 132 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 133 Interzicerea manipulării pieței și tranzacțiilor bazate pe informații privilegiate
Art 134 Oferta publică obligatorie
Art 135 Oferta publică obligatorie
Art 136 Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Art 137 Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Art 138 Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Art 139 Retragerea obligatorie de pe piețele reglementate
Art 140 Fondul de compensare a investitorilor
Art 141 Fondul de compensare a investitorilor
Art 142 Fondul de compensare a investitorilor
Art 143 Fondul de compensare a investitorilor
Art 144 Fondul de compensare a investitorilor
Art 145 Fondul de compensare a investitorilor
;
loading ...