Art 8 | Ordonanță 34/2002

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Dacă în urma unei analize de piață realizate în condițiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o anumită piață, autoritatea de reglementare poate impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligațiile prevăzute la art. 9-14. Modificări (1)

(2) În măsura în care legea nu dispune altfel și fără a se aduce atingere prevederilor art. 5 și 6, autoritatea de reglementare poate impune obligațiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnați potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) trebuie să fie, în funcție de natura problemei identificate, proporționale și justificate și trebuie să fie adoptate numai după consultarea părților interesate, în condițiile legii.

(4) Dacă pe baza unei analize de piață realizate în condițiile legii autoritatea de reglementare stabilește că pe o anumită piață relevantă există concurență efectivă, atunci ea va retrage sau va modifica în mod corespunzător obligațiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2).

(5) Cu cel puțin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligații impuse unui anumit operator, autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intenție la cunoștința persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 34/2002:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
;
loading ...