Parlamentul României

Legea nr. 220/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni

Modificări (...), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 64 din 24 august 1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 13 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Obiectivele incluse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni, prevăzute în anexa nr. 1, sunt de utilitate publică."

2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului Internațional București-Otopeni, necesare pentru realizarea programului strategic, delimitate conform anexei nr. 2, se stabilesc prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit reglementărilor legale."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Finanțarea programului strategic se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare și, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței."

4. Articolul 6 se abrogă.

5. La anexa nr. 1, punctul II.3 va avea următorul cuprins:

"

II.3. 1 ianuarie 2004 - 31 decembrie 2005

Achiziționarea terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții aprobat și scoaterea acestora din circuitul agricol, dacă este cazul;"

6. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

"

ANEXA Nr. 2


C.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI OTOPENI S.A. - ETAPA 2015"

Art. II. - Jurisprudență

Ordonanța Guvernului nr. 64/1999, modificată și completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 23 aprilie 2002.

Nr. 220.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...