Contravenții și sancțiuni | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Contravenții și sancțiuni

Art. 21. -

Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea obligației de a institui la nivelul entității publice structuri organizatorice funcționale de audit public intern, conform prevederilor art. 9; Modificări (1)

b) încălcarea obligației de a elabora norme de audit public intern specifice entității publice, precum și neprezentarea lor spre avizare, potrivit prevederilor art. 11 lit. a);

c) încălcarea obligației de a elabora proiectul planului de audit public intern, conform prevederilor art. 11 lit. b);

d) refuzul personalului de execuție sau de conducere, implicat în activitatea auditată, de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4);

e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern, respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), respectiv ale art. 18 alin. (2).

Art. 22. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac astfel:

a) de către reprezentanții împuterniciți din cadrul UCAAPI, în limitele sale de competență, pentru contravențiile prevăzute la art. 21; Modificări (1)

b) de către reprezentanții împuterniciți ai organului ierarhic superior, la nivelul entității publice subordonate, pentru contravențiile prevăzute la art. 21 lit. a), c) și e);

c) de către reprezentanții împuterniciți de conducătorul entității publice, pentru contravențiile prevăzute la art. 21 lit. d).

Art. 23. -

Contravențiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 180/2002.

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 672/2002:
Dispoziții generale
Organizarea auditului public intern
Desfășurarea auditului public intern
Auditorii interni
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții finale
;
loading ...