Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice reglementează măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență.

(2) Scopul prezentelor norme îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătății și bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduți, promovării deținerii responsabile a câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătății oamenilor, prevenirea agresivității asupra oamenilor și animalelor, precum și reducerea comerțului ilegal și a traficului cu animale.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparține unităților administrativ-teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân;

b) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor; Jurisprudență (1)

c) adopție - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare;

d) adopție la distanță - procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență, persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art. 4 alin. (1) din ordonanța de urgență;

e) capturare - operațiunea de prindere a câinilor;

f) câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;

g) câine periculos - orice câine definit ca atare de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003;

h) câine utilitar - orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de persoanele cu dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare sau utilitare;

i) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;

j) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sănătate al câinilor;

k) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operațiuni și proceduri care au ca scop controlul populației de câini fără stăpân;

l) asociație sau fundație pentru protecția animalelor - organizație neguvernamentală, înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al cărei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor;

m) serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, în condițiile legii, de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe raza unității administrativ-teritoriale respective;

n) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - persoană juridică, de drept public sau privat, care are competența și capacitatea de a presta servicii în domeniul protecției animalelor și căreia i s-a delegat, încredințat sau concesionat, în condițiile legii, realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân; Jurisprudență (2)

o) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținătorului câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele;

p) identificare - operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de identitate ale deținătorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia;

q) înregistrare - operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor;

r) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea animalului, în dreptul omoplaților, și care conține un număr unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

s) sterilizare - operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a câinilor;

t) vecini - proprietarii spațiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice;

u) unitate de ecarisare și unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală - orice unitate definită ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Art. 3. -

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înființate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență, desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înființate, și, în funcție de posibilități, pot încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează. Jurisprudență (2)

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt denumite în mod obligatoriu prin sintagma "Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân", urmată de denumirea unității administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunii acesteia, la nivelul căreia au fost înființate.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi organizate în cadrul serviciilor publice aflate în subordinea consiliilor locale.

Art. 4. -

Personalul veterinar încadrat în serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele competențe:

a) supravegherea animalelor capturate și adăpostite;

b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea și transportul animalelor;

c) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidență a câinilor fără stăpân, pe baza datelor din formularul individual de capturare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL III Adăposturile publice și adăposturile pentru câini fără stăpân aparținând asociațiilor pentru protecția animalelor

Art. 5. -

(1) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân, amenajate potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, aparțin unităților administrativ-teritoriale care le amenajează, vor fi administrate de către serviciile de utilitate publică de gestionare a câinilor fără stăpân înființate sau de către operatorul concesionar al serviciului și vor respecta prevederile legislației sanitare veterinare în vigoare.

(2) Este interzisă cazarea câinilor fără stăpân în adăposturi publice care nu respectă condițiile minime de funcționare prevăzute la anexa nr. 1 la ordonanța de urgență.

(3) Operatorii serviciilor specializate de gestionare a câinilor fără stăpân sunt obligați să asigure personal care să deservească permanent adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor de două sau, respectiv, de 3 ori pe zi, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la ordonanța de urgență.

(4) Adăposturile publice pentru câinii fără stăpân vor fi plasate pe raza unităților administrativ-teritoriale care le amenajează sau, prin excepție: Jurisprudență (2)

a) pe raza unei unități administrativ-teritoriale aflate în vecinătate,

b) în cazul adăposturilor publice amenajate de Consiliul General al Municipiului București, la o distanță de cel mult 35 km în afara municipiului București.

(5) În adăposturile publice pot fi adăpostiți câinii fără stăpân capturați pe raza unităților administrativ-teritoriale care le-au amenajat, precum și câinii fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale vecine în condițiile alin. (4). Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a transporta și a adăposti câinii capturați numai în adăposturile publice pe care le administrează. Jurisprudență (2)

(6) Adăpostirea câinilor fără stăpân din unitățile administrativ-teritoriale vecine, în condițiile alin. (4), se face în baza unor protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) și comunicate Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Jurisprudență (2)

(7) Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuști adecvate în care să fie îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Toate adăposturile vor avea un număr suficient de cuști de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți. Nu se vor caza mai mulți câini bolnavi în aceeași cușcă.

Art. 6. -

(1) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00. Jurisprudență (3)

(2) Sâmbăta și duminica și în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea adopției, se face în intervalul orar stabilit în conformitate cu regulamentele consiliului local.

(3) Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului în adăposturile publice, perioadă prevăzută la alin. (1) și (2).

(4) Accesul vizitatorilor în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân se face cu respectarea regulamentului de organizare interioară.

(5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze și să filmeze câinii din adăposturile publice.

Art. 7. -

(1) Adăposturile private pentru câinii fără stăpân aparținând organizațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor trebuie să asigure animalelor fără stăpân condițiile minime prevăzute în anexa nr. 1 la ordonanța de urgență. Jurisprudență (2)

(2) Adăposturile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un program de vizitare de cel puțin 4 ore în fiecare zi. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Art. 8. -

Concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se face de către consiliile locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

Consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să contracteze servicii veterinare pentru activitățile specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL V Capturarea, transportul și adăpostirea câinilor fără stăpân

Art. 10. -

Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să captureze câinii în următoarea ordine:

a) câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice;

b) câinii care circulă liber, fără însoțitor,în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);

c) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale localităților.

Art. 11. -

(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, în termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflați pe raza unității administrativ-teritoriale unde funcționează și să întocmească un plan de acțiune pentru gestionarea acestora.

(2) Planul de acțiune prevăzut la alin. (1) trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafață și număr de locuitori;

b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizați și nesterilizați de pe raza teritoriului;

c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii adoptați la distanță;

d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal pentru capturare, personal pentru îngrijire;

e) prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse;

f) planificarea acțiunilor, respectiv graficul anual al acțiunilor, defalcat pe luni;

g) hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stăpân;

h) termene precise pentru aplicarea măsurilor;

i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie efectuată semestrial.

Art. 12. -

(1) Capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se vor face cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la ordonanța de urgență, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolul I pct. 1, pct. 2 lit. a), pct. 5 și capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005, precum și ale art. 6 alin. (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 31/523/2008.

(2) Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu numărul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuști individuale fixate corespunzător pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate corespunzător.

(3) Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele specifice de protecție a muncii și să fie instruite corespunzător.

(4) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii.

(5) Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă.

(6) Utilizarea substanțelor stupefiante și psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie.

Art. 13. -

(1) La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule și transportul acestora se interzic următoarele:

a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferințe inutile;

c) împușcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflați în cuști sau imobilizați în lanț;

d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecți de a fi turbați sau nu sunt situați în spații inaccesibile, prin administrare de la distanță a medicamentelor stupefiante și psihotrope;

e) transportarea câinilor fără cuști individuale de transport;

f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

(2) La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele:

a) nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 săptămâni;

b) nerespectarea obligativității de a hrăni de două ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 12 săptămâni și 12 luni;

c) privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
loading ...