Colegiul Psihologilor din România - COPSI

Hotărârea nr. 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,

Convenția națională a Colegiului Psihologilor din România h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, potrivit anexei nr. 1, și Codul de procedură disciplinară, potrivit anexei nr. 2, denumite în continuare coduri.

(2) De la data intrării în vigoare a codurilor, acestea reprezintă normele deontologice și procedurile de aplicare ale răspunderii disciplinare a psihologilor cu drept de liberă practică înscriși în Colegiului Psihologilor din România.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Președintele Colegiului Psihologilor din România,
Mihai Aniței

București, 1 noiembrie 2013.

Nr. 4CN.

ANEXA Nr. 1

CODUL DEONTOLOGIC
al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică

ANEXA Nr. 2

CODUL DE PROCEDURĂ DISCIPLINARĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...