Pandectele Saptamanale (Rosetti) nr. 2/2020

Acțiune în pretenții întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 351/2004. Importanța respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp
de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă

28 februarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• acțiune în pretenții

• aplicarea legii în timp

• lipsa de folosință

• servitute

• conductă de gaze

• dreptul de trecere pentru utilități

• legea nr. 123/2012

Instanța

Înalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, decizia nr. 2292 din 5 decembrie 2019

Jurisprudență

În raportul juridic civil dintre părțile litigante sunt aplicabile dispozițiile legale sub imperiul cărora s-a născut acel raport juridic.

Astfel, pentru capacitățile energetice realizate anterior intrării în vigoare a noilor dispoziții legale în materie, respectiv a Legii nr. 123/2012, titularii dreptului de proprietate privată, afectați de aceste capacități, nu pot pretinde indemnizații pentru lipsa de folosință, exercitarea de către titularii licențelor a drepturilor de uz și de servitute făcându-se cu titlu gratuit, potrivit dispozițiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcțiune, respectiv a Legii nr. 351/2004[1].

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a civilă la data de 17 noiembrie 2010 sub nr. x/3/2010, reclamanta S.C. A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. S.A., în principal, obligarea pârâtei la ridicarea conductei magistrale de gaze naturale X de pe terenul proprietatea sa, situat pe raza comunei Y, județul Galați, care se compune din suprafața totală de 5.493 mp teren arabil (din care 981 mp teren intravilan și 4.512 mp teren extravilan), tarlaua 60/4, parcela 569/25, număr cadastral 143, carte funciară nr. 1073 a Comunei Y, județul Galați; în subsidiar, obligarea pârâtei la plata contravalorii lipsei de folosință a suprafeței de 981 mp teren intravilan.

Prin sentința civilă nr. 2884 din 4 iunie 2014, prima instanță a respins cererea, ca neîntemeiată, și a obligat reclamanta să plătească pârâtei suma de 3.300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această soluție, prima instanță a reținut că, potrivit contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1891 din 29 aprilie 2010 la BNPA C., reclamanta S.C. A. S.R.L. a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului situat în comuna Y, județul Galați, în suprafață de 5.493 mp, din care 981 mp teren intravilan, iar 4.512 mp teren extravilan.

Reclamanta a obținut certificatul de urbanism nr. 50 din 20 mai 2010 eliberat de Primăria Comunei Y în scopul construirii unei hale. Potrivit pct. 5 lit. 3d din acest certificat, reclamanta avea obligația de a depune avizul B. SA, în considerarea faptului că în subteran, unde se află tarlaua 60/4/parcela 569/25, este amplasată conducta magistrală de gaze X.

După cum rezultă din adresa nr. 2091 din 29 iunie 2010 emisă de pârâta B. SA, aceasta nu a eliberat avizul necesar, precizând că, în conformitate cu Ordinul nr. 1220 din 7 noiembrie 2007, construcția trebuie să fie amplasată la o distanță de minim 20 m, condiție care nu este îndeplinită.

Prima instanță a reținut concluziile raportului de expertiză tehnică, specialitatea petrol și gaze, potrivit cărora pe terenul în cauză nu se pot efectua construcții, dat fiind amplasamentul conductei magistrale de gaze (întreaga lungime a terenului este traversată aproximativ diagonal de aceasta), precum și dispozițiile legale care instituie zona de siguranță a conductei pe o lățime de minim 20 mp de o parte și de alta, pe această suprafață de teren neputându-se amplasa construcții chiar temporare.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...